Riter för "Det Högre Självet" - Nyandlighet som terapi i det senmoderna Sverige

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

New Age är bara ett av många uttryck för en bredare strömning som på senare år vuxit sig allt starkare i det senmoderna Sverige. En grundtanke är föreställningen om att människan har ett "Högre Själv"en kraft som alla kan utveckla för att utnyttja sitt liv maximalt bäst. Det talas alltså inte längre om Gud, utan andligheten uttrycks som "det högre självet", "den inre potentialen", "vem du i sanning är" Den inre kraften lockas fram när vi vårdar vår kropp och själ och ger -god hälsa- och trygghet. Nya individcentrerade riter och ett nytt ledarskap karaktäriserar dessa nya verksamheter, samt en form av kommersialisering av den traditionella terapin och själavården.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionshistoria

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)258-270
TidskriftFinsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik
Utgåva nummer5
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa