Rodents, not birds, dominate predation-related ecosystem services and disservices in vertebrate communities of agricultural landscapes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. MULTAGRI: Förvaltning av multifunktionella landskap för en hållbar jordbrukssektor

    Henrik Smith, Juliana Dänhardt, David Kleijn, Felix Schläpfer, Amanda Sahrbacher, Jens Newig, Adrien Rusch, Riccardo Bommarco, Manuel Plantegenest, Ullrika Sahlin & Mark Brady

    FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

    2013/02/012016/12/31

    Projekt: ForskningInternationellt samarbete