ROTEM monitoring of activated and non-activated prothrombin complex concentrate correction of dilutional coagulopathy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter