SAFE MULTIBYGG, Slutrapport Riskidentifiering, analys och åtgärdsmetodik för olycksförebyggande arbete för multifunktionella byggnader med avseende på specifika antagonistiska hot

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Multifunktionella byggnader karaktäriseras av att flera olika funktioner (verksamheter) finns inom en och samma byggnad. Ofta är några av funktionerna att betrakta som samhällsviktiga. Brandskyddet i sådana byggnader är av största vikt med hänsyn till att ett stort antal personer kan befinna sig i byggnaden samtidigt som en brand skulle kunna orsaka förlust av samhällsviktiga funktioner. Vidare har det i samhället skett en ökning av antagonistiska attacker. I forskningsprojektet SAFE MULTIBYGG har ett helhetsgrepp tagits över den problematik som finns avseende brandskydd och antagonistiska hot i multifunktionella byggnader. Denna rapport utgör en sammanfattande slutrapport för forskningsprojektet och summerar resultaten av ingående arbetspaket. Projektet har finansierats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet inleddes 2011 och avslutades i december 2013

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Research Institutes of Sweden (RISE)
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Teknik och teknologier
  • Övrig annan teknik
  • Husbyggnad

Nyckelord

  • brand, multifunktionella byggnader, antagonistiska hot, brandförlopp, systematiskt brandskyddsarbete, rutiner, intervju, räddningsinsats, dimensionerad brand, brandscenarier
Originalspråksvenska
FörlagLund University, Department of Fire Safety Engineering
UppdragsgivareMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Antal sidor73
StatusPublished - 2014 jan 1
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnDepartment of Fire Safety Engineering and System Safety
FörlagDepartment of Fire Safety Engineering and System Safety, Lund University
Nr.3174
ISSN (tryckt)1402-3504

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data