Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen är en ny edition med en parallell engelsk översättning av åtta grekiska berättelser relaterade till ökenfadern Daniel från Sketis: 1) Abba Daniel från Sketis; 2) Abba Marcus, den helige dåren; 3) Den blinde mannen; 4AB) En helig och kysk ung kvinna; 5) Kvinnan som låtsades vara en drinkerska; 6) Eulogios Stenhuggaren; 7) Andronikos Penningväxlaren och hans hustru Athanasia; 8) Anastasia Patrikia.

Berättelserna handlar om människor som är heliga i det fördolda och om kvinnor som döljer sin rätta identitet genom att klä sig i manskläder i 500-talets Egypten. Daniel framställs som en betydelsefull monastisk auktoritet. Han känner till eller ser andras hemliga helighet och är också själv en som tjänar Gud i det fördolda. Det finns många olika redaktioner av berättelserna, vilka är bevarade i en stor mängd handskrifter. Denna edition bygger på fyra besläktade handskrifter: Scor. R.II.1 (Revilla 21), Par. gr. 919, Mosq. Synod. gr. 345 (Vlad. 342) och Vat. gr. 858. De innehåller två mycket lika Danieldossierer som finns i samlingar bestående av hagiografiskt material och av Apophthegmata Patrum (Ökenfädernas tänkespråk). Introduktionen behandlar bl a mångfalden av texter som nämner en Abba Daniel som associeras med Sketis, samt temat hemlig helighet som är gemensamt för alla de åtta här utgivna berättelserna. Kommentaren tar upp innehållsliga, språkliga och textkritiska frågor. Boken avslutas med index.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språk och litteratur

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2007 jun 2
Förlag
  • Uppsala University Library, P.O. Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden
Tryckta ISBN978-91-554-6893-4
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning