Säkerhetskultur på arbetsplatsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Olyckor på grund av strömgenomgång är en ständig arbetsmiljörisk för elektriker. Ökad kunskap om hur elektriker uppfattar säkerhetskulturen på sin arbetsplats kan leda till en bättre förståelse för de drivkrafter och hinder som finns för effektiv säkerhetshantering och lärande för säkerhet. Detta kan bidra till utveckling av välfungerande proaktiv (förebyggande) risk- och säkerhetshantering inom branschen och ett minskat antal elolyckor och tillbud bland elektriker.

I en enkätstudie bland 523 elektriker som råkat ut för strömgenomgång samt fördjupande intervjuer med 23 av dem framkom ett generellt behov av ökad säkerhetsmedvetenhet och motivation till säkert arbetsutförande på olika organisatoriska nivåer, ett behov av ökad synlighet hos ledarskapet på arbetsplatser, ökat engagemang för säkerhet, och förbättrad kommunikation med medarbetare, och ett behov av ökad rapportering av olyckor och tillbud för att få ökad erfarenhetsåterföring och kunna åstadkomma ett effektivare lärande för säkerhet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • säkerehetskultur, elektriker
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)58-65
Antal sidor8
TidskriftArbete och hälsa
Volym51
Utgåva nummer2
StatusPublished - 2017 jun 6
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa