Sakta i backarna: -vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regioner

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

I föreliggande studie har ekonomerna ombetts att besvara ett antal påstående om sin egen arbetssituation men också hur de uppfattar ”digitaliseringstillståndet” i sina kommunala och regionala organisationer. Utifrån dessa svar och kompletterande intervjuer konstateras det i rapporten bland annat att det tas påtagliga digitaliseringssteg i Sveriges kommuner och regioner, men att det går relativt sakta. I rapporten uppmärksammas också att ekonomernas vardag i allra högsta grad är digitaliserad och att ekonomerna därigenom borde ha goda förutsättningar att bidra till att stödja sina arbetsgivares digitaliseringsambitioner. Det förefaller emellertid som om ekonomkåren inte är så aktiva i pågående digitaliseringsprojekt. För att stödja såväl ekonomkårens och dess arbetsgivares digitaliseringsambitioner avslutas rapporten med ett antal råd på vägen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Digitalisering, Ekonomrollen, Kommuner och regioner, Organisation
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagKEFU
Antal sidor55
Volym2020:2
StatusPublished - 2020 mar 1
PublikationskategoriForskning