Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Hans Anderssons bibliografi

  Jes Wienberg, 2001, Från stad till land: En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson. Andrén, A., Ersgård, L. & Wienberg, J. (red.). Stockholm: Almqvist & Wiksell International, Vol. 29. (Lund studies in medieval archaeology; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Lediga platser ska annonseras tydligt

  Jes Wienberg, 2003, Universitetsläraren, s. 18-19.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Vindmøller, men ingen mel

  Jes Wienberg, 1999, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 29-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Kaos i kaosforskningen

  Jes Wienberg, 1990, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 53-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Review of Lars Ersgård (ed), “UV 50 år" (Stockholm 2009)

  Jes Wienberg, 2010, I : Fornvännen. 2, s. 138-140

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. Middelalderens Bornholm

  Jes Wienberg, 1998, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 63-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Erik Cinthio: en bibliografi 1946-1985

  Jes Wienberg, 1986, Medeltiden och arkeologin: Festskrift till Erik Cinthio. Andrén, A., Wienberg, J., Anglert, M., Anglert, M., Ekstrand, U-B., Ersgård, L., Klackenberg, H. & Sundnér, B. (red.). Lund: Institute of Archaeology, Lund University, s. 377-383

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Metaforisk arkæologi og tingenes sprog

  Jes Wienberg, 1988, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 30-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Review of "Børglum Domkirke og Kloster i middelalderen" (2013)

  Jes Wienberg, 2014, I : Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. 2014, s. 372-375

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Middelalderens Tønsberg, kirken og omlandet

  Jes Wienberg, 1991, I : Vestfoldminne. s. 12-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Det hotade grevskapet: Per Brahe den yngres minnesmärken

  Jes Wienberg, 2009, Triangulering: Historisk arkeologi vidgar fälten. Mogren, M., Roslund, M., Sundner, B. & Wienberg, J. (red.). Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, s. 288-311

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Replik

  Jes Wienberg, 1982, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 31-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Kyrkobyggnad, kult och samhälle: landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna

  Jes Wienberg (red.), Andrén, A. (red.) & Sundner, B. (red.), 1990, Almqvist & Wiksell International. 107 s. (Lund Studies in Medieval Archaeology; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 14. Ting som tidsmaskiner

  Jes Wienberg, 1995, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 66-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Dendrokronologi og kildekritik: om dateringen af Store Köpinges romanske ombygning

  Jes Wienberg, 1988, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 70-82

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Review of Markus Dahlberg (ed), “Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria” (Stockholm 2008)

  Jes Wienberg, 2009, I : Fornvännen. 4, s. 316-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Grund og gård i Tønsberg

  Jes Wienberg, 1992, Tønsberg: Riksantikvaren, utgravningskontoret i Tønsberg. 137 s. (Arkeologiske rapporter fra Tønsberg ; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Kirkerne og befolkningen i Ystadområdet

  Jes Wienberg, 1989, By, huvudgård och kyrka: Studier i Ystadsområdets medeltid. Andersson, H. & Anglert, M. (red.). Stockholm: Almqvist & Wiksell International, s. 243-264 (Lund studies in medival archaeology; vol. 5).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Gotiske kirkehvælvinger: et økonomisk perspektiv

  Jes Wienberg, 1986, Medeltiden och arkeologin: Festskrift till Erik Cinthio. Andrén, A., Wienberg, J., Anglert, M., Anglert, M., Ekstrand, U-B., Ersgård, L., Klackenberg, H. & Sundnér, B. (red.). Lund: Institute of Archaeology, Lund University, Vol. 1. s. 213-225 (Lund studies in medieval archaeology; vol. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Orkar - men hur länge?

  Jes Wienberg, 1998, Lunds Universitet Meddelar, 1998, 1, s. 15-15.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Review of Caroline Ranby, "Skånes kyrkor" (2014)

  Jes Wienberg, 2015, I : Fornvännen. 2015, 2, s. 144-145

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. De kirkelige institutioner i middelalderens Tønsberg

  Jes Wienberg, 1991, Riksantikvaren, utgravningskontoret i Tønsberg. 124 s. (Arkeologiske rapporter fra Tønsberg 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Det hotade grevskapet: Per Brahe den yngres minnesmärken

  Jes Wienberg, 2008, I : Fornvännen. 4, s. 260-278

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Kaos i tiden

  Jes Wienberg, 1989, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 63-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Review of Göran Tegnér (ed), “Gråborg på Öland. Om en borg, ett kapell och en by” (Stockholm 2008)

  Jes Wienberg, 2009, I : Fornvännen. 3, s. 229-231

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Klosterarkæologi og Sorø-studier

  Jes Wienberg, 2015, I : Hikuin. 39, s. 7-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Bornholms befæstede kirker

  Jes Wienberg, 1989, I : Bornholmske samlinger. s. 29-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. När Gud flyttar ut: ödekyrkor förr och nu

  Jes Wienberg, 2010, Maglarp: Kyrkan som försvann. Dahlberg, M., Romberg, T. & Wienberg, J. (red.). Stockholm: Riksantikvarieämbetet, Vol. 3. s. 59-71 (Studie till Sveriges kyrkor; vol. 3).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Vart är vi på väg?

  Jes Wienberg, 2007, LUM: Lunds Universitets Magasin, 2, s. 35-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Enten-Eller. Apsidekirker i Norden

  Jes Wienberg, 1999, I : Hikuin. s. 7-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. På sporet af Bornholms middelalderlige gårde?

  Jes Wienberg, 1984, I : Fra Bornholms Museum 1983. s. 49-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Den gotiske labyrint: Middelalderen og kirkerne i Danmark

  Jes Wienberg, 1993, Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 243 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Romanesque Round Church Towers in Scandinavia

  Jes Wienberg, 2010, Zwischen Fjorden und Steppe: Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag. Theune, C., Biermann, F., Struwe, R. & Jeute, G. H. (red.). Verlag Marie Leidorf GmbH, s. 515-521 (Internationale Archäologie. Studia honoraria; vol. 31).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria

  Jes Wienberg, 2003, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 61-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Runsten på resa: Lundagårdsstenen från vikingatid till nutid

  Jes Wienberg, 2016, Mellan slott och slagg: vänbok till Anders Ödman. Gustin, I., Hansson, M., Roslund, M. & Wienberg, J. (red.). Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Vol. 17. s. 279-296 (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 17).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Kirken, kulturlandskabet og den lange middelalder

  Jes Wienberg, 1990, I : Hikuin. 17, s. 211-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Absider med mening

  Jes Wienberg, 2009, I : Fornvännen. 4, s. 302-305

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Historical Archaeology in Sweden

  Jes Wienberg, 2014, I : Post-Classical Archaeologies. 4, s. 447-470

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Romanske runde kirketårne: et skandinavisk perspektiv

  Jes Wienberg, 2009, I : Hikuin. 36, s. 101-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Kanon, mindesmærker og oldtidsfund

  Jes Wienberg, 2008, Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige. Jönsson, L-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 19. s. 36-49 (Centrum för Danmarksstudier; vol. 19).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Fortresses, Storehouses and Symbols - ambiguous churches of the Baltic Sea

  Jes Wienberg, 2004, Der Ostseeraum und Kontinentaleuropa 1100-1600 : Einflussnahme - Rezeption - Wandel. Kattinger, D., Olesen, J. E. & Wernicke, H. (red.). Thomas Helms Verlag, s. 35-50 16 s. (Culture clash or compromise; vol. 8).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Conspicuous Architecture: Medieval Round Churches in Scandinavia

  Jes Wienberg, 2017, Sacred Monuments and Practices in the Baltic Sea Region : New Visits to Old Churches. Harjula, J., Hukantaival, S., Randla, A. & Ratilainen, T. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 2-31

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Sakral geometri - veje og vildveje til viden

  Jes Wienberg, 2004, Ordning mot kaos : studier av nordisk förkristen kosmologi. Andrén, A. (red.). Nordic Academic Press, s. 23-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Når Gud flytter ud: ødekirkerne Mårup og Maglarp

  Jes Wienberg, 2010, Hvil i fred? : Om kirkenedlæggelser og gravfred med afsæt i Skt. Mikkel kirkeruin i Roskilde. Beck, A. S., Borake, T., Harvig, L. & Kastholm, O. T. (red.). Roskilde: Roskilde Museums Forlag, s. 120-140

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Arkeologi och helig geometri

  Jes Wienberg, 2005, Vetenskap eller villfarelse. Jerkert, J. & Hansson, S-O. (red.). Stockholm: Leopard förlag, Stockholm

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Historical Archaeology in Sweden: from the Middle Ages to Modernity

  Jes Wienberg, 2015, Medieval Archaeology in Scandinavia and Beyond: History, trends and tomorrow. Proceedings of a conference to celebrate 40 years of medieval archaeology at Aarhus University, 26-27 October 2011 . Svart Kristiansen, M., Roesdahl, E. & Graham-Campbell, J. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 155-174

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Ljusets arkeologi: att bejaka moderniteten

  Jes Wienberg, 2010, Modernitetens materialitet : Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt. Lihammer, A. & Nordin, J. M. (red.). Stockholm: Statens historiska museum, s. 17-25 (The Museum of National Antiquities; vol. 17).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Vikings and the Western Frontier

  Jes Wienberg, 2015, Small Things – Wide Horizons: Studies in Honour of Birgitta Hårdh. Larsson, L., Ekengren, F., Helgesson, B. & Söderberg, B. (red.). Oxford: Archaeopress, s. 289-294

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Kirker og klostre i højgotikken

  Jes Wienberg, 1996, Margrete 1: Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen 600 år. essays og udstillingskatalog. Grinder-Hansen, P. (red.). Nationalmuseet, Nordisk Ministerråd, s. 212-215

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk