Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. 1983
 2. Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete

  Ronnby, A., 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 75 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, nr. 5)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, nr. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Puts- och ytskiktsproblem : vetenskap, hypoteser och praktisk erfarenhet

  Kenneth Sandin, 1983, Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola. 113 s. (Rapport TVBM; vol. 3013)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Puts på tilläggsisolering serporockmetoden : klimatpåverkan - rörelsemönster

  Elmarsson, B., 1983, Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola. 84 s. (Rapport TVBH; vol. 3010)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Radiographic joint space in normal acromioclavicular joints

  Petersson, C. J. & Inga Redlund-Johnell, 1983, I : Acta Orthopaedica Scandinavica. 54, 3, s. 431-433

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Raman spectroscopy in the analysis of fire gases

  Aldén, M., Blomqvist, J., Edner, H. & Lundberg, H., 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 6 s. (LUTVDG/TVBB--3016--SE; vol. 3016)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Rapid rock analysis and microprobe scanning of dermatological material using proton-induced x-ray and y-ray emission

  Carlsson, L-E., 1983, 62 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 8. Rate of heat release experiments with living materials

  Blomqvist, J., 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 6 s. (LUTVDG/TVBB--3014--SE; vol. 3014)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Reactor Noise Surveillance by Parameter Estimation and Pattern Recognition Methods

  Bergman, S., 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7252)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Recursive Least Squares Identification with Forgetting of Old Data

  Tore Hägglund, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7254)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Reglerteknik -- En elementär introduktion. Kapitel 3: Processmodeller

  Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3169)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Reglerteknik -- En elementär introduktion. Kapitel 6: Linjär koppling av enkla regulatorer

  Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3171)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Reglerteknik -- En elementär introduktion. Kapitel 7: Olinjär koppling av enkla regulatorer

  Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3170)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Reglerteknik -- En elementär introduktion. Kapitel 8: Dödtidskompensering

  Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3173)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Relations between thyroid function, hepatic and lipoprotein lipase activities, and plasma lipoprotein concentrations

  Valdemarsson, S., Hansson, P., Hedner, P. & Peter Nilsson-Ehle, 1983, I : Acta Endocrinologica. 104, 1, s. 50-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Religion and schoolbooks in Europe: report from a conference in Malmö

  Schultze, H. & Sven-Åke Selander, 1983, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 65 s. (Didakometry ; vol. 68)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Religionsfilosofiska perspektiv : fyra provföreläsningar till professuren i religionsfilosofi 1982

  Bråkenhielm, C-R., 1983, [Publisher information missing]. 63 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Religionsvetenskapliga studier : festskrift till Sven S. Hartman

  Geels, A., 1983, [Publisher information missing]. 179 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Resorberbar eller icke resorberbar sutur vid kärlanastomos?

  Stig Steen, Andersson, L., Holmin, T., Löwenhielm, P., Trygve Sjöberg & Stridbeck, H., 1983, I : Svensk kirurgi. 41, s. 115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Response to directional light by leaves of a sun-tracking lupine (Lupinus Succulentus)

  Vogelmann, T. C. & Lars Olof Björn, 1983, I : Physiologia Plantarum. 59, 4, s. 533-538

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Review. Göran Burenhult: Arkeologi i Sverige. del 1

  Kristina Jennbert, 1983, Populär Arkeologi, 1, 1, s. 25-25.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 22. Review of "Generative phonology: a case study from French"

  Merle Horne, 1983, I : Studia Linguistica. 37, s. 204-209

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. RHR of building materials. Experiments with an OSU-apparatus using oxygen consumption

  Blomqvist, J., 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 40 s. (LUTVDG/TVBB--3017--SE; vol. 3017)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Riter och ritualer i företagen

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-10-30.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 25. Rökspridning i byggnader: kunskapsöversikt och forskningsbehov.

  Magnusson, S. E., 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 180 s. (LUTVDG/TVBB--3013--SE; vol. 3013)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Safety Concept and Design for Fire Resistance of Steel Structures

  Brozzetti, J., Law, M., Pettersson, O. & Witteveen, J., 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 27 s. (LUTVDG/TVBB--3012--SE; vol. 3012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Samarbetsformer högskola : byggföretag, hinder och möjligheter

  Hansson, B., 1983, Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University. 15 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Samverkan, motverkan och Dempsters regel: En jämförelse mellan två bevisvärdeteorier

  Freeling, A. & Nils-Eric Sahlin, 1983, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 503-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Scattering of a pulsed Rayleigh wave by a spherical cavity in an elastic half space

  Boström, A. & Gerhard Kristensson, 1983, I : Wave Motion. 5, 2, s. 137-143

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Scenframställningsundervisningens metodik

  Forstenberg, L., 1983, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Simulerad utveckling av Luleås inre fjärdsystem

  Lars Bengtsson, 1983, Högskolan i Luleå Avdelningen för vattenbyggnad. (Forskningsrapport / Tekniska högskolan i Luleå, 1983:08; vol. 1983:08)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Skivyxor eller tvärpilar? Mikroskadeanalys per korrespondens

  Kristina Jennbert, Knutsson, K. & Knutsson, H., 1983, I : Fjölnir. 2, 2, s. 3-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Småhusproduktion av tegelhus : en jämförande studie

  Hansson, B., 1983, Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University. 125 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Small intestinal absorption of glycine and glycyl-glycine in patients with chronic renal failure

  Gunnar Sterner, Lindberg, T. & Denneberg, T., 1983, I : Acta Medica Scandinavica, Supplement. 213, 5, s. 375-379

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Small intestinal dipeptidases and disaccharidases in uremic rat on a low protein diet

  Gunnar Sterner, Lindberg, T. & Denneberg, T., 1983, I : Nephron. 34, 2, s. 104-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Små och medelstora energiberäkningsprogram

  Wader, K., 1983, Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola. 45 s. (Rapport TVBH; vol. 3008)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Småstat mot stormakt : beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat

  Lindberg, A., 1983, 281 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. Snöhydrologisk forskning

  Lars Bengtsson, 1983, Högskolan i Luleå Avdelningen för vattenbyggnad. (Forskningsrapport / Tekniska högskolan i Luleå, 1983:09; vol. 1983:09)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Social Clauses and International Trade: An Economic Analysis of Labour Standards in Trade Policy

  Hansson, G., 1983, Croom Helm Publishers Ltd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Socialförsäkringarnas finansiering

  Söderström, L., 1983, Inför omprövningen. Alternativ till dagens socialförsäkringar. Kolterjahn, M. (red.). Liber, s. 39-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Socialhjälp - makt och altruism

  Sune Sunesson, 1983, I : Nordisk Sosialt Arbeid. 3, 4, s. 52-62 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Social insurance

  Söderström, L. (red.), 1983, North-Holland. (Contributions to Economic Analysis; vol. 148)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. Söderslätt genom 600 år : Bebyggelse och odling under äldre historisk tid

  Skansjö, S., 1983, C.W.K. Gleerup. (Skånsk senmedeltid och renässans; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 44. Some experimental studies on implementation of parallel languages on multiprocessor computers

  Ardö, A., 1983, Department of Computer Engineering, Lund University.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 45. Spatially Resolved Temperature-measurements In A Flame Using Laser-excited 2-line Atomic Fluorescence and Diode-array Detection

  Marcus Aldén, Grafstrom, P., Lundberg, H. & Sune Svanberg, 1983, I : Optics Letters. 8, 5, s. 241-243

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Spot immunoprecipitate assay in gel compared with immune reactions in solution and applied to antibody titration

  Wadsworth, C., Nilsson, L. A. & Lars Magnus Bjursten, 1983, I : Journal of Immunological Methods. 62, 2, s. 217-229

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Stabilitet, variation och förnyelse : partipolitisk struktur i kommunerna 1973-1982

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1983, Kommunfakta.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 48. State Aggregation in Dynamic Programming - An Application to Scheduling of Parallel Processors

  Sven Axsäter, 1983, I : OR Letters. 2, No 4, s. 171-176

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Staten borde ta kursrisker för låntagare

  Lars Oxelheim, 1983, Ledarskap, Ekonomen : organ för Svenska civilekonomföreningen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 50. Static and dynamical effects of core holes in KLV Auger, SXE, and SXA spectra of simple metals

  Ulf von Barth & Grossmann, G., 1983, I : Physica Scripta. 28, 1, s. 107-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Stimulerande fartygsmiljö

  Küller, R., 1983, I : Nordnytt. 18, 3, s. 33-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift