Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
Återställ filter
 1. 1988
 2. Kommunerna och skoladministrationen

  Magnusson, H. & Norrving, B., 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Konkurrerande eller kompletterande demokrati? Om företagsdemokrati i de svenska kommunerna

  Tomas Bergström, 1988, Studentlitteratur AB. 198 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 4. Makten över den decentraliserade skolan

  Stenelo, L-G. (red.), 1988, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Politikernas eller lärarnas fel? Implementering av besluten om förstärkningsresurser och arbetsenheter i skolan

  Anders Sannerstedt, 1988, Makten över den decentraliserade skolan ( Lund Political Studies ; 59). Stenelo, L-G. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Sammanträdet och sammanträdesspråket

  Eklundh, P., 1988, Statsvetenskapliga föreningen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Samråd, lokal arbetsplan och strukturella förändringar

  Beckman, B. & Schartau, M-B., 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Statsvetaren, debattinlägg. Politiker eller byråkrater - vem har makten?

  Lundquist, L., 1988, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 91, 4, s. 333-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Transnational Corporations as Global Political Actors: A Literature Review

  Anders Uhlin, 1988, I : Cooperation and Conflict. 23, 4, s. 231-247

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Vem styr den svenska trafikpolitiken?

  Anders Sannerstedt, 1988, I välståndets rävsax : konsumenter, producenter och den offentliga tillväxten. Tarschys, D. & Hägg, I. (red.). SNS Förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. 1989
 12. Datorstödd undervisning i samhällsvetenskaplig utrednings- och forskningsmetodik : ett läromedelsprojekt

  Johansson, L., 1989, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 92, 4, s. 297-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Didaktik - ett decentraliserat demokratiskt dilemma

  Eklundh, P. & Lemark, B., 1989, Didaktiken i den nya lärarutbildningen (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet ; 170 ). Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Försummade problem i svensk förvaltningsforskning

  Lundquist, L., 1989, I : Politologen. 18, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Ledarskapet och följarna

  Lundquist, L., 1989, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 92, 3, s. 149-171

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Montesquieu and Constitutionmaking in Sweden, 1809-1815, Part I

  Vallinder, T., 1989, Årsbok : Vetenskapssocieteten i Lund. Vetenskapssocieteten i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Om den resande och hans ensak

  Johansson, L., 1989, Datorn i utbildningen, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Planera för förändring : genomförandet av en sjukhusnedläggning - S:t Erik

  Petersson, H. & Hansson, M., 1989, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Riksdagen och lagstiftningen

  Anders Sannerstedt, 1989, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Undersökande samhällskunskap

  Johansson, L., 1989, Datorn i utbildningen, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Vem styr förändringar inom sjukvården - politiker eller de medicinska professionerna? En studie av subspecialisering inom ortopedin

  Petersson, H. (red.), 1989, Kommunfakta. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 22. 1990
 23. Att studera statsvetenskap. En introduktion till första terminen

  Eklundh, P., 1990, Statsvetenskapliga föreningen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Chef i offentlig verksamhet - forskning kring offentligt ledarskap

  Hagström, B., 1990, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Communication in International Bargaining

  Christer Jönsson, 1990, Pinter.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Demokrati och flyktingpolitik

  Uddman, P., 1990, Att möta främlingar : vision och vardag (CESIC Studies in International Conflict ; 3). Alsmark, G. & Uddman, P. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Den internationaliserade demokratin

  Stenelo, L-G., 1990, Makt och internationalisering. Hansson, G. & Stenelo, L-G. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Den transnationella maktens metaforer: biljard, schack, teater eller spindelnät?

  Christer Jönsson, 1990, Makt och internationalisering. Hansson, G. & Stenelo, L-G. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. En splittrad värld

  Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck & Kim Salomon, 1990, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Internationalisering och svensk partidiplomati

  Magnus Jerneck, 1990, Makt och internationalisering. Hansson, G. & Stenelo, L-G. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Kriterier för utvärdering av offentlig verksamhet : diskussionsunderlag, Åbo den 18 januari 1990

  Lundquist, L., 1990, Åbo Akademis förlag. (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Ser. A)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Makt och internationalisering

  Hansson, G. (red.) & Stenelo, L-G. (red.), 1990, Carlsson Bokförlag. (Svenska maktutredningen)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 33. Norms, Culture and Cognitive Patterns in Foreign Aid Negotiations

  Ole Elgström, 1990, I : Negotiation Journal. 6, 2, s. 147-159

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Olof Palme - en internationell propagandist

  Magnus Jerneck, 1990, Socialdemokratin och svensk utrikespolitik : från Branting till Palme. Huldt, B. & Misgeld, K. (red.). Utrikespolitiska Institutet, Stockholm

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Politikerna, medborgarna och sjukvården : en utvärdering av den nya politiska ledningsorganisationen i Stockholms läns landsting

  Petersson, H., Andersson, R. & Hansson, M., 1990, Hälso- och sjukvårdsbyrån, Stockholms läns landsting.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Sovjetunionen och neutraliteten i Europa. Sovjetiska kommentarer om Finlands, Schweiz, Sveriges och Österrikes neutralitetspolitik 1955-1988

  Petersson, B., 1990, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Sverige : förändrade partirelationer i en aktivare riksdag

  Anders Sannerstedt & Sjölin, M., 1990, Parlamentarisk forandring i Norden. Damgaard, E. (red.). Universitetsforlaget, Oslo

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. The Soviet Union and Peacetime Neutrality in Europe: A Study of Soviet Political Language

  Petersson, B., 1990, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. 1991
 40. Cognitive Theory

  Christer Jönsson, 1991, International Negotiation - Analysis, Approaches, Issues. Kremenyuk, V. A. (red.). Jossey-Bass Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. "Decline of parliaments-tesen" och den svenska riksdagens makt under 1970- och 1980-talet

  Sjölin, M., 1991, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 94, 2, s. 125-148

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Demokrati och förvaltning

  Lundquist, L., 1991, Svensk demokrati i förändring. Olsen, J. P. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Demokratisk mångfald

  Tomas Bergström, 1991, Svensk demokrati i förändring. Olsen, J. P. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Demokratisk politik och internationalisering

  Stenelo, L-G., 1991, Svensk demokrati i förändring. Olsen, J. P. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Etik i offentlig verksamhet

  Lundquist, L., 1991, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 46. Förvaltning och demokrati

  Lundquist, L., 1991, Norstedts Juridik AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. Litteraturgranskning, Rebecca Grant & Kathleen Newland (red) Gender and International Relations

  Stoltz, P. & Anders Uhlin, 1991, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 94, 1, s. 356-359

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Ned med demokratin! : demokrati, decentralisering och lokala organ i Stockholms läns landsting

  Norrving, B., 1991, Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret. (Utredningen om landstingets framtida uppgifter)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 49. Offentligt och privat i regionalpolitiken

  Johansson, J., 1991, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 50. Om politisk reformulering: en forskningsinriktning och dess teoretiska anknytning

  Hermerén, H., 1991, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 94, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Problem i aktuell ledarskapsforskning

  Lundquist, L., 1991, [Publisher information missing]. (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Åbo: Institutionen för offentlig förvaltning. Ser A.; vol. 337)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 52. Säkerhetspolitikens språk: Myt och metafor i svensk säkerhetspolitisk diskurs 1919-1939

  Janson, P., 1991, Studentlitteratur AB. 170 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 53. The Suez War of 1956: Communication in Crisis Management

  Christer Jönsson, 1991, Avoiding War: Problems of Crisis Management. George, A. L. (red.). Westview Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk