Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
Återställ filter
 1. 1984
 2. Vad man kan - Vad man borde kunna som lärare i samhällskunskap

  Eklundh, P., 1984, Lunds universitet ; Lärarhögskolan i Malmö. 55 s. (Utvecklingsarbete och fältförsök; vol. Rapport 1984:15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. 1983
 4. A Cognitive Approach to International Negotiation

  Christer Jönsson, 1983, I : European Journal of Political Research. 11, 2, s. 139-150

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Attityder till kommunal service

  Anders Sannerstedt, 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Byråkrater i Norden : utvecklingsdrag i statstjänstemannakårerna under efterkrigstiden

  Lundquist, L. (red.) & Ståhlberg, K. (red.), 1983, Stift:s för Åbo akad. forskningsinst. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. Den kommunala budgetprocessen

  Magnusson, H., 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. De rikssvenska juristerna och den svenska tryckfrihetsjuryn

  Vallinder, T., 1983, Rätt och politik : inlägg på ett gränsområde (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ). Anckar, D. (red.). Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., Vol. 84.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. Gör kommunerna i Norrbotten annorlunda?

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1983, Nordkalotten i politiken. Lindström, U. & Karvonen, L. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Kommunal servicevariation

  Johansson, L., 1983, De nya kommunerna. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Stabilitet, variation och förnyelse : partipolitisk struktur i kommunerna 1973-1982

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1983, Kommunfakta.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. 1982
 13. Aktiv utrikespolitik: En jämförelse mellan svensk och dansk utrikesdebatt 1962-1978

  Ole Elgström, 1982, Studentlitteratur AB. 238 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 14. Den lokala lantmäteriorganisationen : resultat av enkätundersökning

  Norrving, B. & Magnusson, H., 1982, Liber. (Ds Bo)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 16. Kommunal servicevariation

  Johansson, L., 1982, Liber. 98 s. (DS Kn 1982:2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Order of Voting Effects

  Bjurulf, B. & Niemi, R. G., 1982, Power, voting, and voting power. Holler, M. J. (red.). Würzburg : Physica Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. 1981
 19. Attityder till kommunal service

  Anders Sannerstedt, 1981, Kommundepartementet. 166 s. (DS Kn 1981:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Dagspressen i kommunerna

  Johansson, L. & Sjölin, M., 1981, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Kommunerna och bostadsförsörjningen: En analys av bostadsbyggnadsplaneringen

  Norrving, B., 1981, Liber.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 22. MBL utan avtal : kommunerna och MBL

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1981, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Prediction and Foreign Policy Heritage

  Stenelo, L-G., 1981, I : Cooperation and Conflict. 16, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Sphere of Flying: The Politics of International Aviation

  Christer Jönsson, 1981, I : International Organization. 35, 2, s. 273-302

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. 1980
 26. Demokratins idéer

  Lundquist, L., 1980, Modern demokrati : problem och debattfrågor ; 7., revid. uppl.. Back, P-E. & Gustafsson, A. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Den svenska tryckfrihetsjuryn 1815-1949

  Vallinder, T., 1980, Grundlagsskyddad yttrandefrihet : betänkande (SOU 1979:49). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Foreign Policy Predictions

  Stenelo, L-G., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Forskning om politik. En studie av doktorsavhandlingarna i statskunskap 1980-1975

  Johansson, L., 1980, Lunds Universitets Historiska Institution. 76 s. (Forskarutbildningens resultat 1890-1975; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Kärnkraftsomröstningen i kommunerna

  Johansson, L., 1980, Studentlitteratur AB. (Meddelande / Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. Kommunerna och den regionala planeringen : en analys av länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen

  Magnusson, H., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. 1979
 33. Konflikter i kommunalpolitiken

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1979, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 82, 4, s. 267-280

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Soviet Bargaining Behavior: The Nuclear Test Ban Case

  Christer Jönsson, 1979, Columbia University Press.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Statsvetenskaplig Tidskrift. Register 1944-1977

  Johansson, L., 1979, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 1979, 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. 1978
 37. 1971 års länsförvaltningsreform: En utvärdering

  Hagström, B., 1978, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. 1977
 39. Förvaltningen i det politiska systemet

  Lundquist, L., 1977, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. 1976
 41. Från tvåblockssystem till fraktionalisering : partigruppers och ledamöters röstningsmönster i norska stortinget 1969-1974

  Bjurulf, B. & Glans, I., 1976, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Landstingskommunerna: Organisation, beslutsprocess och serviceutbud

  Johansson, L., 1976, Department of Political Science, Lund University. 189 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 43. Några synpunkter på begreppet politisk planering

  Lundquist, L., 1976, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 2, s. 121-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. 1975
 45. Landstingskommunerna.

  Johansson, L. (red.), Nilsson, L-G. (red.) & Petersson, H. (red.), 1975, AWE/Gebers. 228 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 46. Regeringsbildningen i flerpartisystem

  Hermerén, H., 1975, Lunds universitet. 239 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 47. 1972
 48. An Analysis of Some Aspects of the Voting Process

  Bjurulf, B., 1972, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 49. Centerpartiet

  Uddman, P., 1972, Svenska partiapparater: de politiska partiernas organisatoriska uppbyggnad. Bengtsson, L. (red.). Aldus/Bonnier

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Means and Goals of Political Decentralization

  Lundquist, L., 1972, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 51. Mediation in International Negotiations

  Stenelo, L-G., 1972, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 52. 1962
 53. I kamp för demokratin: Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900

  Vallinder, T., 1962, Natur och kultur. 346 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Föregående 1...51 52 53 54 55 Nästa