Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
Återställ filter
 1. 1962
 2. I kamp för demokratin: Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900

  Vallinder, T., 1962, Natur och kultur. 346 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. 1972
 4. An Analysis of Some Aspects of the Voting Process

  Bjurulf, B., 1972, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Centerpartiet

  Uddman, P., 1972, Svenska partiapparater: de politiska partiernas organisatoriska uppbyggnad. Bengtsson, L. (red.). Aldus/Bonnier

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Means and Goals of Political Decentralization

  Lundquist, L., 1972, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. Mediation in International Negotiations

  Stenelo, L-G., 1972, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 8. 1975
 9. Landstingskommunerna.

  Johansson, L. (red.), Nilsson, L-G. (red.) & Petersson, H. (red.), 1975, AWE/Gebers. 228 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 10. Regeringsbildningen i flerpartisystem

  Hermerén, H., 1975, Lunds universitet. 239 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 11. 1976
 12. Från tvåblockssystem till fraktionalisering : partigruppers och ledamöters röstningsmönster i norska stortinget 1969-1974

  Bjurulf, B. & Glans, I., 1976, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Landstingskommunerna: Organisation, beslutsprocess och serviceutbud

  Johansson, L., 1976, Department of Political Science, Lund University. 189 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 14. Några synpunkter på begreppet politisk planering

  Lundquist, L., 1976, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 2, s. 121-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 1977
 16. Förvaltningen i det politiska systemet

  Lundquist, L., 1977, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. 1978
 18. 1971 års länsförvaltningsreform: En utvärdering

  Hagström, B., 1978, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. 1979
 20. Konflikter i kommunalpolitiken

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1979, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 82, 4, s. 267-280

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Soviet Bargaining Behavior: The Nuclear Test Ban Case

  Christer Jönsson, 1979, Columbia University Press.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. Statsvetenskaplig Tidskrift. Register 1944-1977

  Johansson, L., 1979, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 1979, 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. 1980
 24. Demokratins idéer

  Lundquist, L., 1980, Modern demokrati : problem och debattfrågor ; 7., revid. uppl.. Back, P-E. & Gustafsson, A. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Den svenska tryckfrihetsjuryn 1815-1949

  Vallinder, T., 1980, Grundlagsskyddad yttrandefrihet : betänkande (SOU 1979:49). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Foreign Policy Predictions

  Stenelo, L-G., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. Forskning om politik. En studie av doktorsavhandlingarna i statskunskap 1980-1975

  Johansson, L., 1980, Lunds Universitets Historiska Institution. 76 s. (Forskarutbildningens resultat 1890-1975; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Kärnkraftsomröstningen i kommunerna

  Johansson, L., 1980, Studentlitteratur AB. (Meddelande / Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Kommunerna och den regionala planeringen : en analys av länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen

  Magnusson, H., 1980, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. 1981
 31. Attityder till kommunal service

  Anders Sannerstedt, 1981, Kommundepartementet. 166 s. (DS Kn 1981:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Dagspressen i kommunerna

  Johansson, L. & Sjölin, M., 1981, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 33. Kommunerna och bostadsförsörjningen: En analys av bostadsbyggnadsplaneringen

  Norrving, B., 1981, Liber.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 34. MBL utan avtal : kommunerna och MBL

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1981, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Prediction and Foreign Policy Heritage

  Stenelo, L-G., 1981, I : Cooperation and Conflict. 16, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Sphere of Flying: The Politics of International Aviation

  Christer Jönsson, 1981, I : International Organization. 35, 2, s. 273-302

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. 1982
 38. Aktiv utrikespolitik: En jämförelse mellan svensk och dansk utrikesdebatt 1962-1978

  Ole Elgström, 1982, Studentlitteratur AB. 238 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. Den lokala lantmäteriorganisationen : resultat av enkätundersökning

  Norrving, B. & Magnusson, H., 1982, Liber. (Ds Bo)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Kommunal servicevariation

  Johansson, L., 1982, Liber. 98 s. (DS Kn 1982:2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Order of Voting Effects

  Bjurulf, B. & Niemi, R. G., 1982, Power, voting, and voting power. Holler, M. J. (red.). Würzburg : Physica Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. 1983
 44. A Cognitive Approach to International Negotiation

  Christer Jönsson, 1983, I : European Journal of Political Research. 11, 2, s. 139-150

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Attityder till kommunal service

  Anders Sannerstedt, 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Byråkrater i Norden : utvecklingsdrag i statstjänstemannakårerna under efterkrigstiden

  Lundquist, L. (red.) & Ståhlberg, K. (red.), 1983, Stift:s för Åbo akad. forskningsinst. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 47. Den kommunala budgetprocessen

  Magnusson, H., 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. De rikssvenska juristerna och den svenska tryckfrihetsjuryn

  Vallinder, T., 1983, Rätt och politik : inlägg på ett gränsområde (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ). Anckar, D. (red.). Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., Vol. 84.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 49. Gör kommunerna i Norrbotten annorlunda?

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1983, Nordkalotten i politiken. Lindström, U. & Karvonen, L. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Kommunal servicevariation

  Johansson, L., 1983, De nya kommunerna. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Stabilitet, variation och förnyelse : partipolitisk struktur i kommunerna 1973-1982

  Johansson, L. & Schmidt, S., 1983, Kommunfakta.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 52. 1984
 53. A Combinatorial and Probabilistic Analysis of Voting Blocs With Application to Multiparty Systems

  Bjurulf, B. & Berg, S., 1984, Coalitions and Collective Action. Holler, M. J. (red.). Wuerzburg : Physica-Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Aktörer och strukturer

  Lundquist, L., 1984, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 87, 1, s. 1-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Demokrati och utrikespolitik

  Stenelo, L-G., 1984, Lundaforskare föreläser. 16. Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. Folkpartiets ideologiska och organisatoriska bakgrund 1866-1934

  Vallinder, T., 1984, Liberal ideologi och politik 1934-1984. Weibull, J. (red.). Folk & samhälle

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 58. Statsvetenskap, socialt arbete och implementering av socialtjänstreformen

  Anders Sannerstedt, 1984, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 87, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. Superpower: Comparing American and Soviet Foreign Policy

  Christer Jönsson, 1984, Pinter.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 60. The International Critic. The Impact of Swedish Criticism of the U.S. Involvement in Vietnam

  Stenelo, L-G., 1984, Studentlitteratur AB. (Lund political studies ; 43)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 61. Vad man kan - Vad man borde kunna som lärare i samhällskunskap

  Eklundh, P., 1984, Lunds universitet ; Lärarhögskolan i Malmö. 55 s. (Utvecklingsarbete och fältförsök; vol. Rapport 1984:15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 62. 1985
 63. Forskare möter läsare: 21 olika spelöppningar

  Johansson, L., 1985, (Unpublished) Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 51 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 64. From Order to Chaos

  Lundquist, L., 1985, State and Market : the politics of the public and the private. Lane, J. E. (red.). SAGE Publications

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. Kommunalpolitiken i massmediernas spegel: En studie av dagspressens och lokalradions bevakning av fem kommuner

  Sjölin, M., 1985, Dialogos.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 66. Två fallstudier: USA lämnar ILO och Unesco

  Ringmar, E. & Jens Bartelson, 1985, FN vid fyrtio: internationellt samarbete i kris. Bo, H. & Maria, F. (red.). Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, s. 51-82

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 67. 1986
 68. Att tro på medbestämmande. Om inflytande för de anställda i Svenska kyrkan

  Tomas Bergström, 1986, Brevskolan. (Informationsskrift / Arbetslivscentrum)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 69. Demokrati och rättssäkerhet - ett problematiskt släktskapsförhållande

  Vallinder, T., 1986, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 4, s. 294-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Den nya hälsopolitiken. Politikers och medborgares syn på sjukvården

  Andersson, R. & Petersson, H., 1986, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. Frågeteknik i utredningsarbete

  Hagström, B., 1986, Dialog.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 72. Interorganization Theory and International Organization

  Christer Jönsson, 1986, I : International Studies Quarterly. 30, 1, s. 39-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Landstingsförvaltning och politik - politikers, tjänstemäns och verksamhetföreträdares syn på organisation och service

  Petersson, H., 1986, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. Om läsning av samhällsvetenskaplig litteratur

  Lundquist, L., 1986, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1, s. 39-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. Vem styr förändringar : Lokala lösningar på centrala problem

  Eklundh, P., 1986, Universitets- och högskoleämbetet. (UHÄ-rapport)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 76. 1987
 77. Arbetsbörda och regeringsansvar. Centerpartiets riksstämmor under 1970-talet

  Uddman, P., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Att bilda FoU-organ mm

  Beckman, B., 1987, [Publisher information missing]. (ERU-rapport ; Expertgruppen för forskning om regional utveckling)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 79. Brittiska valet den 11 juni 1987: bakgrund, resultat och valsystem

  Bjurulf, B., 1987, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 90, 4, s. 313-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 80. Byråkratisk etik - innehåll och konfliktdimensioner

  Lundquist, L., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. Cognition and International Negotiation: The Historical Recovery of Discursive Space

  Bonham, G. M., Christer Jönsson, Persson, S. & Shapiro, M. J., 1987, I : Cooperation and Conflict. 22, 1, s. 1-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 82. Den internationaliserade riksdagen

  Magnus Jerneck, 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 83. Den outforskade landstingspolitiken

  Petersson, H., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. Etiken och makten

  Lundquist, L., 1987, Skall etiken styra forskningen? : integritet, sanning och nytta. Hemberg, J., Hermerén, G. & Wärneryd, O. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 85. Expertsystem. Om ett nytt sätt att utnyttja datorer

  Johansson, L., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 86. Författning och politik. Några aspekter på regeringsbildning i Sverige

  Hermerén, H., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 87. Från idealbyråkrat till förvaltningspolitiker - ny syn på offentlig förvaltning

  Lundquist, L., 1987, Lundaforskare föreläser ; 18. Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. Hälso- och sjukvårdens organisation - från medicinsk professiokrati till professionell byråkrati?

  Hagström, B., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 89. Implementation steering : an actor-structure approach

  Lundquist, L., 1987, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 90. International Aviation and the Politics of Regime Change

  Christer Jönsson, 1987, Pinter.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 91. Kommunvalen 1985 : en första analys av väljarnas lojaliteter och bytesbenägenheter

  Bjurulf, B. & Håkansson, A., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 92. Makten över statsutgifterna

  Magnusson, H., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. Montesquieu och den svenska tryckfriheten på 1810-talet

  Vallinder, T., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 94. Nationell och internationell administration

  Christer Jönsson, 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 95. Negotiating with the LDCs: Situation and Context

  Ole Elgström, 1987, I : Cooperation and Conflict. 22, 3, s. 135-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 96. Offentlig planering i förändring

  Norrving, B., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 97. Political Uses of International Law

  Nilsson, A-S., 1987, Dialogos. 193 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 98. Politisk styrning av skolan: svårigheter och möjligheter

  Anders Sannerstedt, 1987, I : Forskning om utbildning. 14, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 99. Riksdagen och konsensusdemokratin

  Sjölin, M., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 100. Samförståndets problem

  Stenelo, L-G., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 101. Samordning i länsförvaltningen - en referensram

  Beckman, B., 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 102. Teorier om det svenska samförståndet

  Anders Sannerstedt, 1987, Statsvetenskapens mångfald : festskrift till Nils Stjernquist. Stenelo, L-G. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 103. The Impact of the American Constitution on the Constitutional Development in Sweden since 1789

  Vallinder, T., 1987, Årsbok : Vetenskapssocieteten i Lund. Vetenskapssocieteten i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 104. The Swedish Jury System in Press Cases: An Offspring of the English Trial Jury?

  Vallinder, T., 1987, I : Journal of Legal History. 8, 2, s. 190-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 105. 1988
 106. A Comparative Overview

  Lundquist, L., 1988, Public Administration in Developed Democracies. Rowat, D. C. (red.). Dekker

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 107. Byråkratisk etik

  Lundquist, L., 1988, Studentlitteratur AB. (Lund political studies)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 108. Den kommunala självstyrelsen, jämlikheten och variationerna mellan kommunerna

  Stjernquist, N. & Magnusson, H., 1988, Allmänna förlaget. (Ds : departementsserien)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 109. Den nya arbetsrätten och de kommunala skolbesluten

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 110. IAEA's Role in the International Politics of Atomic Energy

  Christer Jönsson & Bolin, S., 1988, Politics in the United Nations system. Finkelstein, L. (red.). Duke University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 111. Intention och verklighet. En studie av organisations- och verksamhetsförändring i statlig skoladministration

  Hermerén, H., 1988, Makten över den decentraliserade skolan ( Lund Political Studies ; 59). Stenelo, L-G. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. Internationalization and Parliamentary Decision-Making : The Case of Sweden 1970-1985

  Magnus Jerneck, Anders Sannerstedt & Sjölin, M., 1988, I : Scandinavian Political Studies. 11, 3, s. 169-194

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...28 Nästa