Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. I'm taking a ride... Curve Surfing and Speed Mania

  Robert Willim, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 2. Click! Lego and Modularity in The Factory of The Future

  Robert Willim, 2002, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 3. It's in The Mix. The Magic and Rationality of Combinations

  Robert Willim, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 4. Enhancement or Distortion? From The Claude Glass to Instagram

  Robert Willim, 2013, Sarai Reader 09: Projections. Sarai Reader 09, E. C. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Ethnography. Its Routes and Incarnations Beyond The Swedish Academ

  Robert Willim & Thomas O'Dell, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 6. Possible Worlds

  Robert Willim, 2014 nov 5

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 7. Att kontrollera ljud: tekniker för isolering och delaktighet

  Robert Willim, 2016, Ljud tar plats: funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Alftberg, Å., Apelmo, E. & Hansson, K. (red.). Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, s. 83-106 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Broken Data: Broken World

  Robert Willim, 2016

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 9. The Noise at The End of The Data Stream

  Robert Willim, 2016, s. 1-7.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 10. Multistable Fields

  Robert Willim, 2015

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 11. Possible Worlds and The Surrealities of Ethnography

  Robert Willim & Gustafsson Reinius, L., 2016.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 12. Fieldnotes

  Robert Willim, 2013

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 13. Close to Nature

  Robert Willim, 2011

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 14. Almost There: Washington Park

  Robert Willim, 2013

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 15. Das unvollständige Imaginäre: Digitalisierung, Mundanisierung und das Ungreifbare

  Robert Willim, 2017, Digitalisierung: Theorien und Konzepte für die empirische Kulturforschung. Koch, G. (red.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, s. 55-87

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Imperfect imaginaries: Digitisation, mundanisation, and the ungraspable

  Robert Willim, 2017 jun 26, Digitisation: Theories and Concepts for Empirical Cultural Research. Routledge, s. 53-77 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Evoking imaginaries: Art probing, ethnography and more-than-academic practice

  Robert Willim, 2017 dec, I : Sociological Research Online. 22, 4, s. 208-231

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. More-Than-Academic Practice: Movements between art and cultural analysis

  Robert Willim, 2017 jun 19.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 19. Evocation of worlds and the compositional craft of art probing

  Robert Willim, 2017 nov 30.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 20. Korrosionens karaktär: Om förfall, patina och levande kulturmiljöer

  Robert Willim, 2017, Politiska projekt, osäkra kulturarv: Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa. Jönsson, L-E. (red.). Lund: Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper, s. 81-112 32 s. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; nr. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Selkonen

  Robert Willim, 2017

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 22. Give Voice - At Hand

  Robert Willim, 2017

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 23. Video and Art Probing

  Robert Willim, 2017 nov 24.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 24. Three art probes: between art practice and cultural analysis

  Robert Willim, 2017 mar 26.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 25. Broken data: Conceptualising data in an emerging world

  Robert Willim, Pink, S., Ruckenstein, M. & Duque, M., 2018 jan 11, I : Big Data and Society. 5, 1, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Art probing and worldmaking: Exploring museum imaginaries

  Robert Willim, 2017, I : Hamburger Journal für Kulturanthropologie. 7, s. 77-97

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. The Look of Siri: Visual Manifestations of Digital Voice Assistants

  Robert Willim, 2018 mar 26.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 28. The Darkness Beyond The Digital: Internet of Things and Disquiet Connectivity

  Robert Willim, 2018. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 29. Welcome to Mundania (an Audio Paper)

  Robert Willim, 2018 dec 11.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 30. Samverkansformer: Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap

  Robert Willim (red.), Fors, V. (red.) & Berg, M. (red.), 2018, Lund: Studentlitteratur. 248 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 31. The Mundania Files (Imagine Clouds)

  Robert Willim, 2019 jan 26.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 32. Art Probing and Emerging Technologies

  Robert Willim, 2019 feb 11. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 33. Beyond Words - Different modes of exploring concepts and theories

  Robert Willim, 2019 feb 14.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 34. Using art probes as instruments of evocations

  Robert Willim, 2019 feb 13.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 35. Art Probing as a Creative Method

  Robert Willim, 2019 apr 15.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 36. Beyond Ethnographic Representation

  Robert Willim, 2020, Routledge Handbook of Ethnographic Film and Video. Vannini, P. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Mundania: Just above the noise floor

  Robert Willim, 2019, I : Seismograf.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. The Clouds of Mundania

  Robert Willim, 2020, Silver Linings: Clouds in Art and Science. Jörgensen, D. & Jörgensen, F. A. (red.). Trondheim: Museumsforlaget

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Uppkopplade hem

  Robert Willim, 2019, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019. Möller, D. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Från insyn till insikt: Digital kultur och transparensens estetik

  Robert Willim, 2019, Kultur X: 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Höög, V., Kärrholm, S. & Nilsson, G. (red.). Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper, (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 24).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. The Automagic Home

  Robert Willim, 2019 okt 14. 4 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 42. Mundania: Obscured by Everyday Life

  Robert Willim, 2020, The Mundania Files.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 43. Sertoli cells decrease microglial response and increase engraftment of human hNT neurons in the hemiparkinsonian rat striatum

  Willing, A. E., Sudberry, J. J., A I Othberg, Saporta, S., Poulos, S. G., Cameron, D. F., Freeman, T. B. & Sanberg, P. R., 1999 mar 1, I : Brain Research Bulletin. 48, 4, s. 441-4 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Sertoli cells enhance the survival of co-transplanted dopamine neurons

  Willing, A. E., A I Othberg, Saporta, S., Anton, A., Sinibaldi, S., Poulos, S. G., Cameron, D. F., Freeman, T. B. & Sanberg, P. R., 1999 mar 20, I : Brain Research. 822, 1-2, s. 246-50 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. The interplay between multiple predators and prey colour divergence

  Willink, B., Garcia-Rodriguez, A., Bolanos, F. & Proehl, H., 2014, I : Biological Journal of the Linnean Society. 113, 2, s. 580-589

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Macroevolutionary origin and adaptive function of a polymorphic female signal involved in sexual conflict

  Willink, B., Duryea, M. C. & Erik I. Svensson, 2019, I : American Naturalist. 194, 5, s. 707-724 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Changes in gene expression during female reproductive development in a color polymorphic insect

  Willink, B., Duryea, M. C., Wheat, C. & Erik I. Svensson, 2020 jun, I : Evolution. 74, 6, s. 1063-1081 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Intra-and intersexual differences in parasite resistance and female fitness tolerance in a polymorphic insect

  Willink Castro, B. & Erik I. Svensson, 2017 jan 25, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 284, 1847, 20162407.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. The descent of damselflies and variation in relation to sex

  Willink Castro, B., 2018 sep, Lund: Lund University, Faculty of Science, Department of Biology. 331 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 50. Spike dives of juvenile southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii): a navigational role?

  Willis, J., Phillips, J., Rachel Muheim, Javier Diego-Rasilla, F. & Hobday, A. J., 2009, I : Behavioral Ecology and Sociobiology. 64, 1, s. 57-68

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift