Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Historia i fotografier och fotografier som historia

  Ulf Zander, 2013, Med Helsingborg i sökaren. Lindberg Foto och AB Helsingborgs-bild 1938–1984. Kring Kärnan. Kruse, T. (red.). Helsingborgs museer & Helsingborgs museiförening, Vol. 39. s. 22-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. När förintelsens överlevare kom till Sverige

  Ulf Zander, 2010, Nationalencyklopedin.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 3. Historia då, nu och sedan – historieförmedling och den kontroversiella förflutenheten

  Ulf Zander, 2002, History Now. Det förflutnas närvaro i samtidens fotografi/The Presence of the Past in Contemporay Photography. af Petersens, M. & Östlind, N. (red.). Liljevalchs konsthall & Riksutställningar, s. 35-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Minnen av en karolinerkung

  Ulf Zander, 1996, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 5. Historia i brons och granit. Nationella monument och regionala identiteter i Öresundsområdet

  Ulf Zander, 1997, Öresundsregionen – visioner och verklighet. Tägil, S., Lindström, F. & Ståhl, S. (red.). Lund University Press, s. 26-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Waterloo 1815 – Napoleons sista strid

  Ulf Zander, 2015, Viktiga slag i världshistorien : och vad som hade hänt om andra sidan vunnit. Frankson, A. (red.). Bokförlaget Semic, s. 63-78

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Oskar Schindler and Raoul Wallenberg - National, European and American Heroes

  Ulf Zander, 2012, Ideas of Europe/Ideas for Europe. An Interdisciplinary Approach to European Identity. Pinhero, T., Cieszynka, B. & Franco, J. E. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 443-454

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Minnen av krig vid Fredens hav. Konflikter och historiska symboler i Östersjöområdet

  Ulf Zander, 2000, Östersjö eller Västerhav? Föreställningar om tid och rum i Östersjöområdet. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Albinsson & Sjöbergs Bokförlag, s. 99-139

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. ”The War without an End”

  Ulf Zander, 1997, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 10. Historien genom linsen

  Ulf Zander, 2003, Populär Historia.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 11. Länge lever Lenin. Kult, kritik och kitsch kring kommunistledaren

  Ulf Zander, 2000, I : Nordisk Østforum. 14, 2, s. 37-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Kvinnornas krig – ett internationellt perspektiv

  Ulf Zander, 2010, Andra världskriget – ett uppslagsverk i tre delar. I. Översikt och temaartiklar. Söderberg, P. (red.). Nationalencyklopedin, Vol. 1. s. 171-181

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Historieförmedlingens villkor. Klas-Göran Karlsson som historiekulturforskare

  Ulf Zander, 2015, Historia vid skiljevägen. Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (red.). Agerings bokförlag, s. 31-50

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Founding Father in the West Wing : John Adams in the Television Era

  Ulf Zander, 2014, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 15. Modernitetskritik i svart-vitt. Chaplin mellan kapitalism, kommunism och nazism

  Ulf Zander, 2007, Historia mot strömmen. Kultur och konflikt i det moderna Europa. Dietsch, J., Karlsson, K-G., Törnquist-Plewa, B. & Zander, U. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 212-235

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Lost Cities? Breslau/Wrochław and Königsberg/Kaliningrad

  Ulf Zander, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 17. Bildberättelser – om filmen som förmedlare av historia och samtid

  Ulf Zander, 2007, Minnen, myter, mening. Om berättandets olika former i undervisningen. Oker-Blom, G. & Schroeder, K. (red.). Utbildningsstyrelsen, Helsingfors, s. 57-69

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Stauffenberg – en officer och gentleman? : Historiebruk och tjugondejuliattentatet mot Hitler 1944

  Ulf Zander, 2011, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2011, s. 102-118

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Gustav Vasa inför eftervärlden i ord och bild

  Ulf Zander, 1998, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 20. Staten i staden - lokaliseringen av statliga ämbetsverket

  Ulf Zander, 2007, Jönköpings kommuns historia. De första 35 åren. Oredsson, S. (red.). Historiska Media, s. 207-219

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. To Rescue or be Rescued. The Liberation of Bergen-Belsen and the White Buses in British and Swedish Historical Cultures

  Ulf Zander, 2006, The Holocaust - Post-War Battlefields. Genocide as Historical Culture. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Sekel Bokförlag, s. 343-383

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. När faderns förflutna hann upp drottningen

  Ulf Zander, 2013, Respons, 1, 6, s. 48-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Holokausta sarkana nelke : Rauls Vallenbergs ka vesterkulturas simbols

  Ulf Zander, 2012, Atena. 280 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Historiekulturella manifestationer : historia i ord, bilder och musik

  Ulf Zander, 2014, Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 97-175

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Vi var fallskärmsjägare : femton tyska soldatöden 1939–1945

  Ulf Zander, 2014, [Host publication title missing]. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, s. 7-9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 26. På vakt eller på krigsstigen? Andra världskriget i svensk 2000-talstappning

  Ulf Zander, 2014, Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni. Hedling, E. & Wallengren, A-K. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 23-41

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Fictionalisation of the Holocaust and the Resistance Movement. The Example of Black Book

  Ulf Zander, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 28. Andra världskriget på film

  Ulf Zander, 2004, Andra världskriget: en uppslagsbok om bakgrund, förlopp, efterspel. Söderberg, P. (red.). Nationalencyklopedin, s. 94-97

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Introducing Handover Prioritization in Channel Borrowing Without Locking (CBWL)

  Roland Zander & Johan M Karlsson, 2003, Proceedings of the IASTED International Conference on Wireless and Optical Communications. International Assoc. of Science and Technology for Development, Vol. 3. s. 429-434

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 30. Med andra ögon. Svensk historia i mötet mellan svensk och utländsk debatt

  Ulf Zander, 2002, På historiens slagfält: en festskrift tillägnad Sverker Oredsson. Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (red.). Sisyfos förlag, s. 75-95

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Clint Eastwood och slaget om Iojima

  Ulf Zander, 2007, Nationalencyklopedin.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 32. I våldets virvelvind. Adolf Eichmann och förintelsens historiekulturer

  Ulf Zander, 2005, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 33. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes

  Ulf Zander, 1998, Historiedidaktiska utmaningar. Larsson, H. A. (red.). Jönköping University Press, s. 32-68

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Särskiljande vatten. Nationella och regionala identiteter i Öresundsområdet kring sekelskiftet 1900

  Ulf Zander, 2007, Grændse som skiller ej! Kontakter över Öresund under 1900-talet. Modéer, K. Å. (red.). Museum Tusculanum Press, s. 61-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. En legend för alla tider? Kung Arthur som romare och britt på vita duken

  Ulf Zander, 2015, Svärd, sandaler och skandaler : Antiken på film och i TV. Hammar, I. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 219-239

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Fictionalising War. The Second World War and the Moving Image

  Ulf Zander, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 37. Riga as a Site of Memory of Nazism and Stalinism

  Ulf Zander, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 38. Performance analysis of cell zone partitioning in bandwidth reservation schemes

  Roland Zander & Johan M Karlsson, 2005, Proceedings - 6th World Wireless Congress, WWC. Delson Group Inc., s. 272-277

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 39. Problematic Hero: Memories and Monuments of Raoul Wallenberg in Hungarian Public Life

  Ulf Zander, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 40. Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet

  Ulf Zander, 2006, Historiska Media. 350 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. In-Cycle Closed Loop Control Of The Fuel Injection On A 1-Cylinder Heavy Duty Ci-Engine

  Claes-Göran Zander, Per Tunestål, Ola Stenlåås & Bengt Johansson, 2010, Proceedings of the ASME Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference. American Society Of Mechanical Engineers (ASME), s. 405-414

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 42. Historieförmedlingens villkor, möjligheter och problem – i Danmark och annorstädes

  Ulf Zander, 2000, At bruge historie – i en sen-/postmoderne tid. Jensen, B. E. (red.). Roskilde Universitetsforlag, s. 103-130

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Swedish Rescue Operations during the Second World War: Accomplishments and Aftermath

  Ulf Zander, 2013, The Holocaust as Active Memory. The Past in the Present. Seeberg, M. L., Levin, I. & Lenz, C. (red.). Ashgate, s. 165-185

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Kungliga konjunkturer. Debatter om storsvenska regenter under 1900-talet

  Ulf Zander, 2003, Svenska folkets kungaminnen. Kungligt imageskapande och kungligt kulturarv. Symposion på Livrustkammaren 2002. Grönhammar, A. (red.). Svenska Livrustkammaren, s. 17-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Nytt ljus på nederländska motståndsrörelsen

  Ulf Zander, 2009, Krigens historia, 1, 1, s. 60-61.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 46. Irakkriget på vita duken

  Ulf Zander, 2010, Nationalencyklopedin.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 47. What Can a Monument Tell?

  Ulf Zander, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 48. Historia och identitetsbildning

  Ulf Zander, 1997, Historiedidaktik. Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 82-114

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Horatio Nelson - en odödlig hjälte

  Ulf Zander, 2013, Legendariska fältherrar från Hannibal till Rommel. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). Semic Förlag, s. 113-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Oskar Schindler and Raoul Wallenberg – National, European and American Heroes in the Post-War Age of the Holocaust

  Ulf Zander, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet