Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Med andra ögon. Svensk historia i mötet mellan svensk och utländsk debatt

  Ulf Zander, 2002, På historiens slagfält: en festskrift tillägnad Sverker Oredsson. Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (red.). Sisyfos förlag, s. 75-95

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Clint Eastwood och slaget om Iojima

  Ulf Zander, 2007, Nationalencyklopedin.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 3. I våldets virvelvind. Adolf Eichmann och förintelsens historiekulturer

  Ulf Zander, 2005, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 4. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes

  Ulf Zander, 1998, Historiedidaktiska utmaningar. Larsson, H. A. (red.). Jönköping University Press, s. 32-68

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Särskiljande vatten. Nationella och regionala identiteter i Öresundsområdet kring sekelskiftet 1900

  Ulf Zander, 2007, Grændse som skiller ej! Kontakter över Öresund under 1900-talet. Modéer, K. Å. (red.). Museum Tusculanum Press, s. 61-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. En legend för alla tider? Kung Arthur som romare och britt på vita duken

  Ulf Zander, 2015, Svärd, sandaler och skandaler : Antiken på film och i TV. Hammar, I. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 219-239

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Fictionalising War. The Second World War and the Moving Image

  Ulf Zander, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 8. Riga as a Site of Memory of Nazism and Stalinism

  Ulf Zander, 2003, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 9. Performance analysis of cell zone partitioning in bandwidth reservation schemes

  Roland Zander & Johan M Karlsson, 2005, Proceedings - 6th World Wireless Congress, WWC. Delson Group Inc., s. 272-277

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 10. Problematic Hero: Memories and Monuments of Raoul Wallenberg in Hungarian Public Life

  Ulf Zander, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 11. Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet

  Ulf Zander, 2006, Historiska Media. 350 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. In-Cycle Closed Loop Control Of The Fuel Injection On A 1-Cylinder Heavy Duty Ci-Engine

  Claes-Göran Zander, Per Tunestål, Ola Stenlåås & Bengt Johansson, 2010, Proceedings of the ASME Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference. American Society Of Mechanical Engineers (ASME), s. 405-414

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 13. Historieförmedlingens villkor, möjligheter och problem – i Danmark och annorstädes

  Ulf Zander, 2000, At bruge historie – i en sen-/postmoderne tid. Jensen, B. E. (red.). Roskilde Universitetsforlag, s. 103-130

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Swedish Rescue Operations during the Second World War: Accomplishments and Aftermath

  Ulf Zander, 2013, The Holocaust as Active Memory. The Past in the Present. Seeberg, M. L., Levin, I. & Lenz, C. (red.). Ashgate, s. 165-185

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Kungliga konjunkturer. Debatter om storsvenska regenter under 1900-talet

  Ulf Zander, 2003, Svenska folkets kungaminnen. Kungligt imageskapande och kungligt kulturarv. Symposion på Livrustkammaren 2002. Grönhammar, A. (red.). Svenska Livrustkammaren, s. 17-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Nytt ljus på nederländska motståndsrörelsen

  Ulf Zander, 2009, Krigens historia, 1, 1, s. 60-61.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Irakkriget på vita duken

  Ulf Zander, 2010, Nationalencyklopedin.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 18. What Can a Monument Tell?

  Ulf Zander, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 19. Historia och identitetsbildning

  Ulf Zander, 1997, Historiedidaktik. Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 82-114

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Horatio Nelson - en odödlig hjälte

  Ulf Zander, 2013, Legendariska fältherrar från Hannibal till Rommel. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). Semic Förlag, s. 113-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Oskar Schindler and Raoul Wallenberg – National, European and American Heroes in the Post-War Age of the Holocaust

  Ulf Zander, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 22. National Identities and Historiography before and after the End of the Cold War in the Baltic Region: The Case of the Long Second World War

  Ulf Zander, 1997, 50 Years After World War II. International Politics in the Baltic Sea Region 1945–1995. Runblom, H., Nurek, M., Burdelski, M., Jonter, T. & Noreen, E. (red.). Gdansk University, s. 63-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Between a Rock and Hard Place? Communism and Nazism in Baltic Museums

  Ulf Zander, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 24. The Long Second World War: The Case of Sweden

  Ulf Zander, 1995, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 25. Läroböcker i sten. Historiedidaktiska aspekter på monument och minnesmärken

  Ulf Zander, 2004, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 103-123

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Pansarslaget vid Prochorovka

  Ulf Zander, 2009, [Host publication title missing]. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, s. 11-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 27. World War II at 24 Frames a Second : Scandinavian Examples

  Ulf Zander, 2011, Historicizing the Uses of the Past : Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II. Helle, B., Claudia, L. & Erik, T. (red.). Transcript, s. 207-225

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Propaganda som vapen

  Ulf Zander, 2014, Krigspropaganda : från 1914 till idag. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). Bokförlaget Semic, s. 6-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. I våldets virvelvind. Adolf Eichmann i förintelsens historiekulturer

  Ulf Zander, 2006, Våld. Representation och verklighet. Österberg, E. & Lindstedt Cronberg, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 303-322

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Polanski: ”The Pianist”

  Ulf Zander, 2003, Nationalencyklopedin.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 31. Dennis Hopper – rebell till sista andetaget

  Ulf Zander, 2010, www.ne.se (Nationalencyklopedin).

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 32. ”Det är smart att använda historia i nya händelser…” Historiebruk i skola och samhälle

  Ulf Zander, Per Eliasson, Fredrik Alvén, Joel Rudnert & David Rosenlund, 2012, Historiedidaktik i Norden 9. Del 1: historiemedvetande – historiebruk,. Eliasson, P., Hammarlund, KG., Nielsen, C. T. & Lund, E. (red.). Malmö Högskola & Högskolan Halmstad, s. 257-278

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Filmhjältar på skuggsidan. Errol Flynn och Richard Burton på och utanför filmduken

  Ulf Zander, 2009 aug 27, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 34. Historien om maharadjorna. Indiska lyxföremål ställs ut i London

  Ulf Zander, 2009 nov 3, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 35. Hemligheter i de ryska arkiven

  Ulf Zander, 2009 jul 17, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 36. En filmregissör med sprängkraft

  Ulf Zander, 2010 jan 19, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 37. Deutschland über alles? Det tyska jubileumsåret 2009

  Ulf Zander, 2009 maj 22, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 38. Baudrillard´s theory of value and its implications for activity theory

  PO Zander, 2006.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 39. Toward a Value Theory of the Interface

  PO Zander, 2006, DHRS 2006. Proceedings of the Sixth Danish Human-Computer Interaction Research Symposium. Bertelsen, O. W., Brynskov, M., Dalsgaard, P., Iversen, O. S. & Petersen, M. G. . W. M. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 40. Fotboll på liv och död

  Ulf Zander, 2009 okt 22, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 41. 600 år sedan slaget vid Grunwald

  Ulf Zander, 2010 jul 15, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 42. Vad ska vi fira? Om jubileer förr och nu

  Ulf Zander, 2009 maj 18, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. The Role of Collective Subjects in Appropriation - an Evaluation of a Collaborative Writing Project

  PO Zander, 2005.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 44. Förintelsen och rättvisan

  Ulf Zander, 2009 dec 4, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Value of Externalizations - A Baudrillardian Perspective

  PO Zander, 2003.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 46. ”’All I can say is that I saw it, and it is the truth.’ Jan Karski, Poland and the Holocaust 1940–2014”

  Ulf Zander, 2015, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 47. Hundra dagar av levande statyer

  Ulf Zander, 2009 okt 27, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 48. Union Jack forever. Sista flaggan från Trafalgar såld för rekordsumma

  Ulf Zander, 2009 nov 6, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 49. Singapores fall: katastrofen för brittiska imperiet

  Ulf Zander, 2016 maj 15, Militärhistoriens värsta militära nederlag: från Poltava 1709 till Afghanistan 1979. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). 1 uppl. Sundbyberg: Semic, s. 140-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Källkritisk granskning av Wallenberg

  Ulf Zander, 2016, Respons, 4, 2, s. 38-39 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.