Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Doktorsavhandling (sammanläggning)
 2. On interactions between nuclei at high energy

  Kullberg, R., 1975

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 3. Characterizations of Location and Scale Parameter Families of Distributions through Optimality Properties of Certain Estimators

  Bondesson, L., 1974 nov 29, 15 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 4. Experimentella och teoretiska studier av den primära kosmiska strålningens laddningsspektrum

  Andersson, R., 1974, 9 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 5. Studies of quasi-particle properties in solids

  Ulf von Barth, 1974

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 6. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 maj 15, Första upplagan uppl. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 7. Några kärnreaktioner i lätta och medellätta kärnor inducerade av högenergetisk bromsstrålning

  Friberg, B. E., 1973

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 8. Heat transfer in insulation and insulated structure

  Bankvall, C., 1972, Div. of Building Technology, Lund Institute of Technology. 19 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 9. On wave-forms in normal random processes

  Georg Lindgren, 1972, Studentlitteratur AB. 22 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 10. Elastic scattering on polarised protons at medium energies

  Almehed, S., 1972

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 11. Experimental study of interactions of elementary particles at high energy

  Göran Jarlskog, 1972

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 12. On the identification of heavy cosmic ray particles from track width measurements in nuclear emulsions.

  Rosander, R., 1972

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 13. Bromsstråleinducerad fission i guld och bly

  Kroon, I., 1972

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 14. Strålningsövergångar inducerade av snabba neutroner

  Jönsson, B., 1972

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 15. Investigations of atomic spectra and transition probabilities using the beamfoil technique

  Martinson, I., 1971

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 16. An on-line counter hodoscope for high-energy photoproton experiments

  Kivikas, T., 1971

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 17. Asymptotic Results in Non- Regular Estimation

  Polfeldt, T., 1970 okt 8, 78 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 18. Substitution Reactions and Stabilities of Chloro Aquo and Bromo Aquo Platinum(II) Complexes: Inaugural Dissertation

  Lars Ivar Elding, 1970 maj 6, Lund . 22 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 19. Leptonic weak interactions and effects of the electromagnetic interactions on decay processes.

  Cecilia Jarlskog, 1970

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 20. Metoder att bestämma masstal för kolkärnor i den primära kosmiska strålningen

  Jönsson, G., 1970

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 21. Studies on fast reactor kinetics and spectrum measurements

  Kockum, J., 1970

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 22. On local magnetic moments in dilute alloys.

  Kjöllerström, B., 1969

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 23. An experimental study of the nuclear reaction F¹⁹(p,αγ)O¹⁶

  Ask, L., 1965, Gleerups Utbildning AB. 10 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 24. Experimental studies of higher order effects in beta decay

  Persson, B., 1965, 8 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 25. Undersökningar över den geoelektriska effekten hos växter och därmed förbundna problem

  Grahm, L., 1964, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 26. An experimental study of radiative fast neutron capture

  Bergqvist, I., 1963, Håkan Ohlssons Boktryckeri. 9 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 27. Atomspektroskopiska undersökningar i infrarött

  Johansson, I., 1961, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 28. En experimentell undersökning av orsaken till uppkomsten av bubblor längs en joniserande partikels bana i en bubbelkammare

  Johansson, T., 1961, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 29. Some photonuclear reactions

  Bengt Forkman, 1961, Håkan Ohlssons Boktryckeri. 12 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 30. Undersökningar över atomspektra med användning av glidande gnista

  Toresson, Y. G., 1960, Carl Bloms Boktryckeri. 4 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 31. Mätning av luftens dispersion inom våglängdsområdet från 2302 till 6907 Å

  Svensson, K-F., 1960, Carl Bloms Boktryckeri. 2 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 32. Undersökningar över spektra av den neutrala och den enkelt joniserade kväveatomen

  Eriksson, K. B., 1958, Carl Bloms Boktryckeri. 4 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 33. Studies of the spectra of singly-ionized carbon, C ll, and doubly-ionized iron, Fe lll

  Glad, S., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 2 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 34. Undersökningar över spektra av två och tre gånger joniserat kol

  Bockasten, K., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 35. Photo-metric mass determinations on heavy mesons in nuclear emulsions

  Kristiansson, K., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 36. Våglängder och termsystem för Na l, K l, Mg ll och Ca ll

  Risberg, P., 1956, 2 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 37. On some properties of nuclear states

  Nilsson, S. G., 1955, Berlingska boktryckeriet. 8 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 38. Some properties of the soft component of cosmic radiation

  Ekspong, G., 1955

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 39. Utveckling av några typer av scintillationsspektrometrar jämte tillämpningar

  Johansson, S., 1952, Carl Bloms Boktryckeri. 8 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 40. Some calorimetric measurements at high temperatures

  Nyström, J., 1950

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 41. Studies on the arc spectrum of fluorine

  Lidén, K., 1949, Carl Bloms Boktryckeri. 4 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 42. Licentiatavhandling
 43. Water mist fire protection systems: The development of testing procedures for marine and heritage applications

  Magnus Arvidsson, 2020 sep 9, Lund: Lund University. 89 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 44. Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet

  Lagerholm, C., 2020 jun 5, Lund. 175 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 45. Lärares användning av digitala resurser i undervisningen: "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare"

  Eva Svensson, 2020 maj 29, 1 uppl. Lund: Lund University. 172 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 46. Interactions in aqueous salt solutions: Atomistic modelling versus experiment

  Vidar Aspelin, 2020 apr 22, Lund: Lund University (Media-Tryck). 138 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 47. Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen: i sagans värld på förskolan

  Mimmi Malm, 2020 apr 9, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 92 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 48. Dynamic Optimization of Transportation Networks with Delays

  Martin Heyden, 2020 mar 18, Lund: Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University. 102 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 49. "This pen is a rocket": Semiotic Resources, Affordances and using programming in physics education.

  Kim Svensson, 2020 feb 26, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 159 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 50. Computational Atomic Structure: Applications to Astrophysics and Nuclear Structure

  Asimina Papoulia, 2020 feb 7, Lund: MediaTryck Lund. 104 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 51. Climate impact on the durability of asphalt concrete

  Pajtim Sulejmani, 2020 jan 31, Lund : Faculty of Engineering, LTH Department of Technology and Society Transport and Roads. 51 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling