Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till

Resultat av ditt fritextsök på orden: anestesiologi- och intensivvård

 1. En etiskt trovärdig intensivvård värnar den terminalt sjuka patienten

  Dag Lundberg, Brodersen, K., Göran Hermerén, Hvarfner, A., Nilstun, T., Ranklev-Twetman, E., Romner, B. & Roth, B., 2003, I : Läkartidningen. 100, 15, s. 1358-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Transfusion och koagulation

  Ulf Schött & Berséus, O., 2014, Vätsketerapi. Svensén, C. & Hjelmqvist, H. (red.). 2 uppl. Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Hypotermi efter hjärtstopp måste utvärderas bättre. Internationella och nationella riktlinjer bör inte utesluta nya kliniska prövningar.

  Niklas Nielsen, Wetterslev, J. & Hans Friberg, 2010, I : Läkartidningen. 107, 13-14, s. 893-894

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Transfusion av äldre blod- produkter kan utgöra en risk. Kunskapsläget om lagring och trans- fusionsrelaterade skador är oklart.

  Tornqvist, F., Ivarsson, K. E., Fransson, M. D., Schmidt-Melbye, A-C., Lars Algotsson & Ulf Schött, 2012, I : Läkartidningen. 109, 14-15, s. 754-757

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Uppdaterad handläggning av vuxna med skallskada. SNC:s nya riktlinjer ger vägledning vid minimal, lätt och medelsvår skada.

  Johan Undén, Bellander, B-M. & Romner, B., 2013, I : Läkartidningen. 110, 42, s. 1868-1869

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Svenska medicinstudenters tankar inför läkarexamen. Allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin lockar mest

  Wenzelberg, C., Weis, M. & Jonas Åkeson, 2007, I : Läkartidningen. 104, 5, s. 322-325

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Anestesiapparater och andningssystem

  Owain Thomas & Louise Walther Sturesson, 2016, Anestesi. Lindahl, S., Winsö, O. & Åkeson, J. (red.). 3 uppl. Liber, s. 126-138

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Terapeutisk hypotermi efter hjärtstopp. Kall intravenös vätska, mössa och dräkt sänker kroppstemperaturen effektivt

  Hans Friberg, Nielsen, N., Karlsson, T., Tobias Cronberg, Håkan Widner, Elisabet Englund & Ersson, A., 2004, I : Läkartidningen. 101, 30-31, s. 2408-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Personalens syn på avvikande händelser vid en anestesiklinik: Rapporteringen viktig för både patientsäkerhet och arbetsmiljö

  Sofie Westling, Carlsson, C. & Melltorp, G., 1998 dec 2, I : Läkartidningen. 95, 49, s. 5648-50

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Fallbeskrivning av ovanlig komplikation. Mjältruptur efter hjärt-lungräddning och trombolys ledde till döden

  Brunkwall, P. & Brunkwall, J., 2004, I : Läkartidningen. 101, 39, s. 2986-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Multipel organdysfunktion efter intestinal ischemi-reperfusion - är behandling med antioxidant, PAF-inhibitor och monoklonala antikroppar mot adehsionsmolekyler effektiv?

  Sun, Z., Olanders, K., Andersson, E., Dib, M. & Roland Andersson, 2001, Svensk Kirurgi. Svensk kirurgisk förening, s. 59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 12. Barnmorske- och specialistsjukskötersutbildningarna vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet: Utbildning och arbetsliv – en alumnundersökning

  Klingenfors, V., Johansson, A. & Karin Björkman Björkelund, 2013, MedCul, Lunds universitet. 58 s. (MedCUL Rapport nr 24)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Bättre utbyte mellan kirurgi och anestesi kan ge säkrare operation - Informationsutbytet har kartlagts inom ramen för »Säker bukkirurgi«.

  Göransson, K., Lundberg, J., Ohlsson, E., Ljungqvist, O. & Sandblom, G., 2015, I : Läkartidningen. 112

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Kylterapi efter hävt hjärtstopp tycks skydda hjärnan. Behandling bör ske enligt protokoll och behandlingsdata registreras

  Hans Friberg & Rubertsson, S., 2007, I : Läkartidningen. 104, 8, s. 570-1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Behandling av långvarig smärta ­ en systematisk litteraturöversikt. SBUs sammanfattning och slutsatser

  Dag Lundberg & Axelsson, S., 2006, I : Läkartidningen. 103, 17, s. 1297-1303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Predictive scores, friend or foe for the cardiac arrest patient.

  Niklas Nielsen, 2012, I : Resuscitation. 83, 6, s. 669-670

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Neurological prognostication after cardiac arrest.

  Hans Friberg, 2008, I : Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 16, 1, 10.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Postoperative Pain, Patient Controlled Analgesia Devices, Epidural

  Flisberg, P. & Schug, S., 2007, Encyclopedia of Pain. Willis, WD. & Schmidt, RF. (red.). Springer, s. 1919

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Hemostas

  Ulf Schött & Lilian Tengborn, 2016, Anestesi. Lindahl, S. GE., Winsö, O. & Åkeson, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Questioning old habits

  Lundberg, J., 2015, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 59, 3, s. 271-273

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 21. TTE for fluid responsiveness?

  Chew, M., 2013, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 57, 10, s. 1331-1331

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 22. Myocardial ischemia-reperfusion and cardioprotection: a study with microdialysis in a porcine model

  Metzsch, C., 2011, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 55, 4, s. 503-504

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 23. Reply: levosimendan in septic shock - high time for a critical appraisal!

  Chew, M., 2011, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 55, 9, s. 1147-1148

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 24. Physiological and clinical aspects of change in microvascular permeability

  Johan Persson, 2006, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 50, 5, s. 628-628

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Pain on injection of propofol - Why bother?

  Jonas Åkeson, 2008, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 52, 5, s. 591-593

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 26. Cerebrovascular response to nitrous oxide

  Peter Reinstrup & Messeter, K., 1994, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 38, 8, s. 761-762

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Does modified ultrafiltration reduce the systemic inflammatory response to cardiac surgery with cardiopulmonary bypass?

  Chew, M., 2004, I : Perfusion. 19 Suppl 1, s. S57-S60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Akutsjukvårdens organisation. Probleminventering. Totalbeskrivning av patientflöde vid akutmottagning

  Jonas Åkeson, 1982, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. The Hypothermia Registry; Cardiac Arrest and Long-Term Outcome

  Niklas Nielsen, 2008, I : Circulation. 118, 18 Suppl., s. S1466-S1466

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 30. Clinical validation of S100B and the Scandinavian Guidelines for management of traumatic brain injury in adults

  Olga Calcagnile, 2017, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 59 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 31. Internationell och nationell konsensus om bästa vård efter hävt hjärtstopp. Många patienter blir helt återställda.

  Hans Friberg, Forsberg, S., Rubertsson, S., Fredrik Scherstén, Tornvall, P. & Tobias Cronberg, 2010, I : Läkartidningen. 107, 8, s. 510-2, 514-5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 32. Multiple electrode aggregometry in severe obstetric haemorrhage.

  Schoug, J. & Ulf Schött, 2014, I : International Journal of Obstetric Anesthesia. 23, 2, s. 198-200

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 33. Acidosis impairs the coagulation system

  Engström, M., Ulf Schött & Peter Reinstrup, 2005.

  Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

 34. Skapa "tatueringsfri" stickkanal

  Flisberg, P. & Levin, K., 2007, I : Läkartidningen. 104, 17, s. 1344

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Evidence-based approach to intensive care unit management: need for improvement.

  Ersson, A. & Chew, M., 2008, I : Critical Care. 12, 1, 404.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 36. Mild-induced hypothermia and neuroprognostication following cardiac arrest.

  Tobias Cronberg, Wise, M. P. & Niklas Nielsen, 2012, I : Critical Care Medicine. 40, 8, s. 2537-2538

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Sevoflurane promotes endothelium-dependent smooth muscle relaxation in isolated human omental arteries and veins.

  Thorlacius, K. & Mikael Bodelsson, 2004, I : Anesthesia and Analgesia. 99, 2, s. 423-428

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Early recognition of the two cases of TURP syndrome in patients receiving spinal anaesthesia

  Shah, T. & Flisberg, P., 2006, I : Anaesthesia and Intensive Care. 34, 4, s. 520-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Nya data vid hypotermi vid hjärtstopp - tillgänglig behandling skall erbjudas

  Hans Friberg & Rubertsson, S., 2004, I : Läkartidningen. 101, 17, s. 1540-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Morfin epiduralt vid operation orsakade respirationsdepression

  Peter Reinstrup & Wittenkamp, S., 1986, I : Läkartidningen. 83, 6, s. 409-409

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Komplikationer til spinale og epidurale analgesier i Danmark i 1983

  Peter Reinstrup, 1987, I : Ugeskrift for Læger. 149, 12, s. 777-778

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Colour Doppler Flow Measurements using Surface Integration of Velocity Vectors (SIVV): effect of colour flow gain, pulse repetition frequency and number of imaging planes

  Chew, M., Brandberg, J., Janerot Sjöberg, B. & Sloth, E., 2008, I : The Open Medical Imaging Journal. 2, s. 56-61

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...24 Nästa