Searches for New Physics in Single Photon Events and a Search for Charginos at the DELPHI Experiment

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Den teoretiska beskrivningen av materians minsta beståndsdelar, den så kallade standardmodellen (SM), överenstämmer med oerhörd noggrannhet med de många och avancerade partikelfysik-experiment som utförts världen över. Trots denna överenstämmelse finns problematiska aspekter hos SM som gör att den inte kommer kunna beskriva fysikaliska fenomen vid högre energier, som ännu inte kunnat utforskas experimentellt. För en problemfri teoretisk modell krävs att ytterligare partiklar, utöver de tillhörande SM, existerar och de skulle i så fall ge upphov till nya fenomen som endast kan observeras i experiment vid dagens kraftfullaste partikel-acceleratorer. Denna avhandling beskriver sökandet efter dessa nya partiklar inom två olika analyser vid DELPHI experimentet på CERN, enfoton-analysen och chargino-analysen. DELPHI var ett av de bäst lämpade experimenten för denna typ av studier och inom de två analyserna letades efter fenomen från supersymmetriska partiklar, extra dimensioner samt nya neutrino-växelverkningar. Inga tecken på nya fenomen observerades och resultaten användes därför till att begränsa möjligheterna för de utvidgade modellerna av SM. Detta ger viktig information om vad som fortfarande kan vara en korrekt beskrivning av universum på partikelnivå och om vilka vägar som är de mest relevanta för det fortsatta sökandet.

Detaljer

Författare
  • Stefan Ask
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Subatomär fysik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 dec 10
Förlag
  • Experimental High-Energy Physics
Tryckta ISBN91-628-6321-5
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning