Sitter brassen på kyrkbänken?

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Idrott kan ses som en av det moderna samhällets viktigaste globala sfärer. Det är ett område som engagerar människor över nations-, klass-, köns- och åldersgränser, likväl som det upprätthåller dessa gränser. Idrott är i sig en enorm ekonomisk sektor och syns dagligen i media. Det är ett område som har ett stort inflytande på litteratur, film och andra konstformer (Karen & Washington 2010:1ff) och som ofta får genomgripande politiska konsekvenser (Petersson & Vamling 2013; Poli 2010:324). Religion är även det en viktig global sfär i det moderna samhället. Religionens plats och funktion i moderna samhällen har diskuterats uttömligt och det har framförts att med moderniteten kommer religionen att minska i inflytande både för samhället och för den enskilde individen. Vi vet dock att för en övervägande del av världens befolkning har religionen fortfarande en stor betydelse, men att dess påverkan på andra samhällssfärer minskar i moderna samhällen (McGuire 2008; Cristiano, Swatos & Kivisto, 2002). Samtidigt framförs att globalisering innebär ett återinförande av religion även i länder med långt gången sekularisering (se Gardell 2008).
Av intresse för det här kapitlet är att studera vad som sker när dessa två sfärer, idrott och religion, förs samman som en följd av idrottens globalisering och får konkurrera med varandra. Det jag vill visa med kapitlet är vad som sker med religion och idrott när de som en följd av globalisering hamnar i en konkurrenssituation, det vill säga när det religiösa inte självklart kan ingå i det idrottsliga i ett modernt sekulariserat samhälle. Härigenom kan man även öka kunskapen om hur religion kan komma att ersättas av idrott i moderna sekulariserade samhällen, något som Grant Jarvie efterlyser i boken Sport, Culture and Society.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkDo we find the "Brazilian" on the pew?
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationKyrkan och idrotten under 2000 år : antika, medeltida och moderna attityder till idrott
RedaktörerMartin Nykvist, Alexander Maurits
FörlagUniversus Academic Press
Sidor285-304
ISBN (tryckt)9789187439094
StatusPublished - 2015
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Publikationsserier

Namn
ISSN (tryckt)0491-6786

Relaterad forskningsoutput

Martin Nykvist (red.) & Alexander Maurits (red.), 2015, Universus Academic Press. 365 s. (Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen II, Ny Följd; vol. 71)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (1)