Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : arkeologisk utredning

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{92691eaa3cb240a48241bf639011241e,
title = "Sk{\aa}ne, Malm{\"o}hus l{\"a}n, J{\"a}rnv{\"a}gen V{\"a}stkustbanan : delen Helsingborg - K{\"a}vlinge : arkeologisk utredning",
author = "Mac Svensson and Per Karsten",
year = "1996",
language = "svenska",
series = "Rapport / UV Syd",
publisher = "Riksantikvarie{\"a}mbetet",
number = "1996:25",

}