Skrivutveckling i alla ämnen (ämnesspecifik text: bild)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Abstract

För att stötta nyanlända elever i skriftliga uppgifter i bildämnet kan läraren använda sig av cirkelmodellens fyra steg i textframställningen. Genom att gemensamt bygga upp ämneskunskaper, studera den texttyp som ska skrivas och formulera en första text ges eleven bättre möjligheter att klara en individuell skrivuppgift. Andra konkreta redskap som skrivmallar och begreppslistor fungerar också stöttande i skrivundervisningen

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Kristianstad University
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • Nyanlända elever, bild, språkinlärning, språkutveckling
Originalspråksvenska
UtgivningsformatText
FörlagSkolverket
Antal sidor8
UtgivningsortLärportalen
StatusPublished - 2018 jun 1
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Bibliografisk information

Artikeln är publicerad på Skolverkets fortbildningsportal, Lärportalen.