Småhus med installationsgrund: utvärdering av experimenthus i Halmstad

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{30730fcfb2194cfbaabb12209c3f86f2,
title = "Sm{\aa}hus med installationsgrund: utv{\"a}rdering av experimenthus i Halmstad",
abstract = "I denna rapport redovisas resultaten fr{\aa}n m{\"a}tningar utf{\"o}rda i ett experimenthus i Halmstad som {\"a}r grundlagt med den s{\aa} kallade installationsgrunden enligt EG-2000 konceptet. Insamlade m{\"a}tdata anv{\"a}nds f{\"o}r ber{\"a}kningar av energianv{\"a}ndningen och energibalansen. Energianv{\"a}ndningen i experimenthuset j{\"a}mf{\"o}rs med energianv{\"a}ndningen i ett liknande hus grundlagt med platta p{\aa} mark.",
keywords = "sm{\aa}hus, experimenthus, installationsgrunder, inomhusklimat, temperatur, relativ fuktighet, energianv{\"a}ndning, m{\"a}tresultat, ber{\"a}kningsresultat, utv{\"a}rdering, fallstudier, Halmstad",
author = "Mats Dahlblom and Catarina Warfvinge",
year = "1997",
language = "svenska",
volume = "3048",
series = "Rapport TABK",
publisher = "Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet",

}