SNPs related to vitamin D and breast cancer risk: A case-control study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. Vitamin D and Breast Cancer. Studies on Incidence and Survival.

    Linnea Huss, 2019, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 74 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)