Sociologiska perspektiv på coronakrisen: Fyra sociologer om samhällets reaktion på covid-19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Abstract

Sociologisk Forskning bad fyra sociologer i Sverige att svara på några korta frågor om coronapandemin och vårt samhälles hantering av den.
Deras tidigare forskning har på olika sätt berört olika frågor såsom socialmedicin och medicinsk kunskapsproduktion, sociala nätverks betydelse för smittspridning, samhällets hantering av kriser och risker, genusaspekter av samhällskriser samt dynamiken mellan expertis, politiker och medborgare i beslutsfattande och debatter kring frågor där expertkunskap är centralt.
Utifrån svaren på frågorna redigerade tidskriftens redaktörer en sammanhängande text, som de fyra forskarna sedan kunde ändra och göra tillägg i. Resultatet är en gemensam text som påminner om ett samtal. Den slutliga texten färdigställdes den 8 april 2020.

De fyra medverkande forskarna är Erna Danielsson, docent i sociologi vid Mittuniversitetet och föreståndare för Risk and Crisis Research Centre (RCR), som forskar om samhällets krishantering vid såväl vardagskriser som större händelser och specifikt genus och krishantering; Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet, som genomförde sitt postdoktorprojekt på dåvarande Smittskyddsinstitutet tillsammans med nuvarande statsepidemiologen Anders Tegnell och i dag bedriver forskning om hur människors kontaktnätverk påverkar spridningsdynamik; Shai Mulinari, docent i sociologi vid Lunds universitet, som bedriver forskning om medicinsk kunskapsproduktion, läkemedelsindustrin, epidemiologi och folkhälsa; samt Linda Soneryd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, som forskat om miljörelaterade risker och kriser samt om hur demokrati och deltagande förstås i anslutning till expertfrågor.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Mid Sweden University, Östersund
  • Göteborgs universitet
  • Stockholms universitet
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)67-76
TidskriftSociologisk Forskning
Volym57
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2020 apr 8
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Shai Mulinari & Andreas Vilhelmsson, 2020 feb 12, I: Sociology of Health & Illness. 42, 2, s. 327-341

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)