Spänningslitteratur för barn och vuxna: När målgrupper och genrer korsas i verkens paratexter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter