Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Kerstin Berntsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Johansson, Roger, handledare, Extern person
  • Greiff, Mats, handledare, Extern person
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-86973-04-9
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data