Språkutveckling och språkstörning hos barn. D. 1, Fonologi, grammatik, lexikon

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Abstract

Boken behandlar språkutveckling och språkstörning hos enspråkiga barn.

Först presenteras aktuella definitioner av språkstörning och ges en historisk översikt av ämnet. Därefter beskrivs fonologisk, grammatisk och lexikal utveckling hos barn med typisk språkutveckling samt ges en översikt av teoribildningen inom respektive område. Problem inom fonologi, grammatik och lexikon hos barn med språkstörning tas upp och olika förklaringsmodeller presenteras. Till sist behandlas bedömning och intervention av barn med språkstörning. Boken innehåller många autentiska exempel från svenska barn.

Boken är främst avsedd för logopedstudenter och logopeder. Den kan även läsas av specialpedagoger, psykologer och läkare samt vara av intresse för studenter i språkvetenskapliga ämnen och psykologi.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Oto-rino-laryngologi
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor325
ISBN (tryckt)9789144017716
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej