Status Spotting- A Consumer Cultural Exploration into Ordinary Status Consumption of "Home" and Home Aesthetics

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
När man förenar idéerna “status” och “konsumtion” tänker många automatiskt på dyra varumärken, konspikuös lyx, bling-bling och spektakulär extravaganza. Inte minst i fallet “hem” går associationerna till Hollywood-stjärnor, enorma villor, kända arkitekter, swimming pools och dyr möbeldesign-hysteri. Men, givet att de flesta människor inte har medlen, och kanske mer viktigt inte viljan, att konsumera på ett opulent och spektakulärt sätt, hur tävlar ”vanliga” konsumenter om status genom sina hem och sin hemdekoration? Och hur relaterar de till idéen om status vad gäller deras hem utan att göra det så synligt?

I den här boken utforskar jag den skuggiga existensen av statustävlan i ordinär (Västlig) konsumentkultur, där konsumenter ofta sägs hävda sin status på mer och mer subtila sätt. Genom att intervjua konsumenter från den urbana medelklassen i deras hem i Sverige, Turkiet och USA, upptäcker jag sofistikerade dekorationspraktiker, känslor, konversationstekniker och narrativ, vilka har funktionen att kamouflera och dölja statusmotiv å ena sidan, och hävda önskad status å andra sidan. Mina fynd visar hur status är en alltid närvarande dimension i människors konsumtion, om än sällan erkänt av konsumenterna själva.

Detta är en bok för konsumtionsforskare, samhälls- och kulturkritiker, företagsledare, marknadsförare, livsstilskommentatorer, och—inte minst—för konsumenter själva, som vill veta mer om dold statustävlan, hemmet, och konsumtion som inte är vad den först ser ut att vara.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Företagsekonomi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2008 sep 5
Förlag
  • Lund Institute of Economic Research
Tryckta ISBN109185113271
StatusPublished - 2008
PublikationskategoriForskning