Storm-water management in Malmö and Copenhagen with regard to climate change scenarios

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Aktuell status för dagvattenhantering i grannstäderna Köpenhamn och Malmö studerades med avseende på befintliga åtgärder och genomförda systemen i de båda städerna. Tillämpning av blå-gröna lösningar i de yttre delarna av Malmö började på 1990-talet och följaktligen är samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen mer strukturerat i Malmö medan processen i Köpenhamn fortfarande är baserad på traditionella rörsystem och CSO-hantering med undantag av Ørestad. Fler blå-gröna lösningar kommer emellertid att tillämpas i Köpenhamn under de kommande åren. När det gäller klimatanpassningsplaner med tanke på Three Points Approach (3PA), visar det sig att Köpenhamn redan har fastlagt det nödvändiga ramverket för anpassning av de inre delarna av staden vid extrema regn (Cloudburst Management Plan in Copenhagen), medan Malmö har fokuserat på genomförandet av öppna system i förorterna som främst tar designregnkriterier i beaktande.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • VA Syd
  • Ramböll Sverige AB
  • Gryaab AB
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Vattenteknik
  • Naturresursteknik

Nyckelord

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)159-168
TidskriftVatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
Volym70
Utgivningsnummer3
StatusPublished - 2014
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Relaterad forskningsoutput

Salar Haghighatafshar, 2019 sep 16, Lund: Water and Environmental Engineering Department of Chemical Engineering. 133 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (2)