Strength and fracture analysis of shear mode III in cross laminated timber

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Fler filtreringsmöjligheter
 1. InnoCrossLam: Innovative Solutions for Cross Laminated Timber Structures

  Henrik Danielsson & Erik Serrano

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2019/03/012022/02/28

  Projekt: Forskning

 2. Cross Laminated Timber Beams - Rational Structural Analysis

  Henrik Danielsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning