Studies on Haemproteins of Gram-positive Bacteria - Implications as Antibacterial Drug Targets

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I och med upptäckten av antibiotika i första halvan av 1900-talet så kan flera tidigare dödliga infektionssjukdomar botas. Så är längre dock inte alltid fallet, en viss nivå av antibiotikaresistans har upptäckts hos flera stammar av kliniskt viktiga bakterier. Problemet med antibiotikaresistans har till viss del lösts med modifiering av existerande antibiotika, vilket därmed förlängt deras användningstid. Det står dock klart att behovet av nya antibiotika och nya mål för dessa är stort i kampen mot resistenta bakterier

Den här avhandlingen belyser proteiner som innehåller heme, deras funktion och relevans för gram-positiva bakterier samt möjligheten att använda dom som mål för nya antibiotika. Hemeproteiner finns hos i princip varje levande organism och har många gånger viktiga funktioner. Varje hemeprotein har en eller flera av den järninnehållande kofaktorn heme men kan i övrigt vara väldigt diversa. I den här avhandlingen har tre grupper av hemeproteiner från bakterier studerats närmare. Den första är trunkerade hemoglobin, en grupp som tillhör globin-superfamiljen och som har en fascinerande förmåga att binda ligander och en möjlig förmåga att försvara cellen mot kvävemonoxid. Det andra hemeproteinet är ett protein som tidigare inte har raporterats som ett hemebindande protein, proteinet är involverat i den kovalenta inbindningen av heme till cytokrom c hos gram-positiva bakterier. Det tredje proteinet är cytokrom bd, ett alternativt terminalt oxidas som är unikt för bakterier. Cytokrom bd används vid låga koncentrationer av syre. Inga av dessa tre hemeproteiner finns hos människor. Arbetet med dessa hemeproteiner diskuteras med möjligheten att använda dom som mål för nya antibiotika i åtanke.

Detaljer

Författare
  • Peter Kjelgaard
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Biologiska vetenskaper

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2007 maj 3
Förlag
  • Department of Cell and Organism Biology, Lund University
Tryckta ISBN978-91-85067-31-2
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning