Studies on the function of CD4CD25 regulatory T cells: An in vitro approach

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Immunsystemet består av en specifik och en ospecifik del som samarbetar när ett immunsvar sätts igång. Den specifika delen utgörs av T och B celler som med specifika ytreceptorer, så kallade antigen-receptorer, känner igen och aktiveras av främmande ämnen (antigen). För att T celler skall aktiveras av antigen, krävs det att dendritiska celler inom den ospecifika delen av immunsystemet plockar upp och bryter ner antigenet så att det kan kännas igen av T cellernas antigen-receptorer. Specificiteten hos dessa antigen-receptorer bildas slumpmässigt vilket gör att ingen T cell är den andra lik med avseende på antigen-receptor. Detta leder också till att den sammantagna antigen-receptor uppsättningen hos en enskild individ är näst intill oändligt stor. Därför kan också immunsystemet reagera specifikt på i stort sett vilket antigen som helst.

Risken med att generera antigen receptorer slumpmässigt är att det kan bildas T och B celler med antigen-receptorer som är specifika mot självantigen. Faktum är att alla normala friska individer bildar självspecifika T och B celler. Dessa självspecifika celler skulle därför kunna sätta igång immunsvar som är riktade mot individens egna organ. För att förhindra detta är immunsystemet utrustat med olika reglerande mekanismer. När dessa reglerande mekanismer fallerar uppstår autoimmuna sjukdomar. Detta är kroniska inflammatoriska sjukdomar, till exempel Multipel Scleros (MS) eller reumatism, som sakta men säkert förstör det organ som är angripet. Insulinberoende diabetes (IDDM) är ett annat exempel. I detta fall förintar immunsystemet de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln redan vid ung ålder.

På senare tid har det blivit uppenbart att funktionen hos en särskild grupp T celler, utgör en viktig mekanism för att förhindra uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Dessa T celler kallas regulatoriska T celler och experiment utförda i försöksdjur har visat att de regulatoriska T cellernas funktion är just att förhindra de naturligt förekommande självspecifika T cellerna från att orsaka autoimmuna sjukdomar.

Syftet med denna avhandling är att förstå hur regulatoriska T celler fungerar. Därför har vi studerat hur regulatoriska T celler kontrollerar andra T celler i cell kultur. Eftersom samarbetet mellan T celler och dendritiska celler är avgörande för att immunsvar skall kunna inledas har vi särskilt studerat hur dendritiska celler påverkas av regulatoriska T celler. Det främsta fyndet i denna avhandling är att regulatoriska T celler kan förhindra andra T celler från att aktiveras genom att stänga av den stimulerande förmågan hos dendritiska celler. Vi har också identifierat de cellmembran proteiner som regulatoriska T celler använder sig av för att påverka dendritiska celler. Interaktionen mellan regulatoriska T celler och dendritiska celler leder till en nedreglering av andra cell membran proteiner hos dendritiska celler som är avgörande för att dendritiska celler skall kunna aktivera T celler. Kunskap om hur regulatoriska T celler förhindrar uppkomst av autoimmuna sjukdomar, tillsammans med andra reglerande mekanismer, är grundläggande för utveckling av mer specifika läkemedel mot autoimmuna sjukdomar, eftersom detta kan öppna möjligheter för att stimulera och kontrollera dessa celler hos patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Detaljer

Författare
  • Lukas Cederbom
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Immunologi inom det medicinska området

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 nov 1
Förlag
  • Section for Immunology, Lund University
Tryckta ISBN91-628-4996-4
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning