Styra, chefa, leda: begränsat och framhävt skolledarskap

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Hur och under vilka omständigheter definieras och inramas skolledarskap? Frågan ställs i detta kapitel till två slags texter som vid sidan av sina respektive huvudfunktioner just definierar och inramar skolledares görande. Det är, för det första, texter som reglerar rektorers uppdrag generellt och på nationell nivå, närmare bestämt styrdokument för den sedan 2010 obligatoriska rektorsutbildningen för rektorer i verksamheter som omfattas av skollagen. För det andra, texter som har en intrycksstyrande karaktär: platsannonser där sökande till lediga rektorsjobb efterfrågas och som framställer rektorsuppdraget på ett mer specifikt sätt och tar färg av skeendet på lokal skolnivå. Samspelet och spänningarna mellan styrning och faktiskt görande av skolledarskap, vilka kommer till uttryck i nämnda texter och i mina analyser av dem, är viktiga att kritiskt begrunda, inte minst av skolledare. Det är också viktigt att vara medveten om den variation i fråga om både skolförhållanden och skolledarskap som texten synliggör och vad variationen betyder. Texten avslutas med några reflektioner över skolledarnas tänkbara roller: Kommer de alltmer professionaliserade rektorerna att utvecklas till skolornas kosmopoliter, experter i färd med att styra, chefa och leda med Skolverk och stat som referensgrupp? Eller kommer de att kunna fortsätta vara lokalister som hämtar kraft från referensgrupper inom lokala skolor? Kommer de lokala erfarenhetsbaserade inramningarna av skolledarskap, som vi ser skymta fram i platsannonserna, att kunna förenas med eller motstå de alltmer generaliserade, rationaliserande och förvetenskapligade ramfaktorerna?

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • skolledarskap, reglerande texter, intryckstyrande texter, styrdokument, rektorsannonser, styrning, lokalister, kosmopoliter, professionalisering, Goffman , ramfaktorer
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationLedarskap, utveckling, lärande
Undertitel på gästpublikationgrundbok för rektorer och förskolechefer
RedaktörerMaria Jarl, Elisabet Nihlfors
UtgivningsortStockholm
FörlagNatur & Kultur Akademisk
Sidor404-431; 473-475
Antal sidor30
Utgåva1
ISBN (tryckt)9789127147065
StatusPublished - 2016 aug
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Anders Persson, 2015, I : Scandinavian Journal of Educational Research. 59, 5, s. 499-514

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Persson, Andersson, G. & Margareta Nilsson-Lindström, 2005, I : International Journal of Leadership in Education. 8, 1 (January-March 2005), s. 53-72

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)

Related projects

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Visa alla (2)