Svenska Dagfjärilsövervakning Årsrapport 2015

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Detta är den sjätte årsrapporten från Svensk Dagfjärilsövervakning, ett nationellt
miljöövervakningsprogram som koordineras av Lunds universitet på uppdrag av
Naturvårdsverket sedan 2010. Svensk Dagfjärilsövervakning är ett samarbete mellan Sveriges Entomologiska Förening, Naturvårdsverket, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna. Verksamheten möjliggörs av frivilliga landet runt som mellan den 1 april och 30 september räknar fjärilar. Räkningen sker med en gemensam, systematisk metodik och fördelas på 3-7 inventeringstillfällen under säsongen. Det finns två olika sätt att övervaka, dels punktlokaler som är områden med 25 m radie som bevakas i 15 min per besök, dels slingor som är 0,5-3 km långa rutter som man inventerar i lugn promenadtakt. Genom att övervakningen upprepas inom säsongen och över flera år är det möjligt att skatta hur 4 fjärilsfaunan förändras i antal och i artsammansättning. Det sjätte årets övervakning har resulterat i rapporter från 222 slingor och 277 punktlokaler, motsvarande 28 % fler slingor och 6 % fler punktlokaler. Slingorna och punkterna är spridda över hela landet, från Beddingestrand i söder till Vuollerim i norr. Antalet rapportörer under 2015 har varit 294 och Svensk Dagfjärilsövervakning har räknat in 75 343 fjärilar av 94 arter. I medeltal har det setts 11,7 arter per punktlokal och 16,8 arter per slinga. För varje funnen fjärilsart redovisar rapporten 2015 års observationer som ett totalantal, en utbredningskarta och figur över de veckor då arten påträffats. Talrikaste arterna 2015 var i tur och ordning luktgräsfjäril, följd av slåttergräsfjäril och mindre tåtelsmygare. Trender i antal mellan 2010 och 2015 har skattats med hjälp av analysverktyget TRIM för 86 dagfjärils- och bastardsvärmararter. Av dessa minskade 30 arter jämfört med 2010, 14 arter ökade, 5 arter var stabila, medan övriga arter varierade så pass mycket att trenderna är osäkra. Sammanvägda index, så kallade miljöindikatorer har räknats fram för 1) de tolv arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar, 2) de tjugo vanligaste fjärilsarterna, 3) fjärilar i jordbruksmiljöer, samt 4) fjärilar i skogsmarker. Alla fyra dagfjärilsindikatorerna visar att 2011 haft de hittills högsta populationstätheterna. Miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar visade låga antal fjärilar under den kalla sommaren 2012 följt av en återhämtning under 2013-2014 och därefter återigen en nedgång under 2015. Indikatorerna för vanliga arter, fjärilar i jordbruksmiljöer, och fjärilar i skogsmarker är alla relativt stabila men det bör noteras att indikatorn för fjärilar i jordbruksmiljöer är klart lägre nu än under 2010-2011.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ekologi
  • Zoologi
Bidragets titel på inmatningsspråkSwedish Butterfly Monitoring Scheme,
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagBiologiska institutionen, Lunds universitet
UppdragsgivareSwedish Environmental Protection Agency
Antal sidor98
ISBN (tryckt)978-91-7623-652-9
StatusPublished - 2017 dec 20
PublikationskategoriForskning

Related projects

Lars B. Pettersson

Swedish Environmental Protection Agency

2010/04/01 → …

Projekt: Nätverk

Visa alla (1)