Svenskans aktionsarter : en analys med särskild inriktning på förhållandet mellan aktionsarten och presensformens temporala referens.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Abstract

I uppsatsen jämförs nio olika aktionsartsmodeller och föreslås därefter en modell för svenskans aktionsarter. Modellen kopplas till språkliga kriterier och testas mot ett autentiskt material. Uppsatsen ger en grundlig genomgång av internationella och inhemska aspekt- och aktionsartsmodeller samt diskuterar en rad av ämnets teoretiska kärnfrågor. Samtidigt ges en samlad genomgång av de språkliga data som konstituerar svenskans aspektuella system.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språk och litteratur
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
StatusPublished - 1995
PublikationskategoriForskning