Svenskans aktionsarter : en analys med särskild inriktning på förhållandet mellan aktionsarten och presensformens temporala referens.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Bibtex

@phdthesis{550f1b115ac442ef80ef64518724e518,
title = "Svenskans aktionsarter : en analys med s{\"a}rskild inriktning p{\aa} f{\"o}rh{\aa}llandet mellan aktionsarten och presensformens temporala referens.",
abstract = "I uppsatsen j{\"a}mf{\"o}rs nio olika aktionsartsmodeller och f{\"o}resl{\aa}s d{\"a}refter en modell f{\"o}r svenskans aktionsarter. Modellen kopplas till spr{\aa}kliga kriterier och testas mot ett autentiskt material. Uppsatsen ger en grundlig genomg{\aa}ng av internationella och inhemska aspekt- och aktionsartsmodeller samt diskuterar en rad av {\"a}mnets teoretiska k{\"a}rnfr{\aa}gor. Samtidigt ges en samlad genomg{\aa}ng av de spr{\aa}kliga data som konstituerar svenskans aspektuella system.",
author = "Lisa Holm",
note = "The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)",
year = "1995",
language = "svenska",
school = "Svenska",

}