Sverige har fackligt världsrekord

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{234088da4887471cad31a9f659801b2f,
title = "Sverige har fackligt v{\"a}rldsrekord",
abstract = "I artikeln framh{\aa}lls att den internationellt mycket h{\"o}ga fackliga organisationsgraden i Sverige beror p{\aa} flera faktorer: f{\"o}rekomsten av fackliga a-kassor och fackliga konfliktfonder, att den svenska fackf{\"o}reningsr{\"o}relsen p{\aa} en och samma g{\aa}ng {\"a}r mer centraliserad och decentraliserad {\"a}n i m{\aa}nga andra l{\"a}nder samt fr{\aa}nvaron av splittring l{\"a}ngs politiska eller religi{\"o}sa skiljelinjer. D{\"a}rtill kommer att tj{\"a}nstem{\"a}nnen {\"a}r organiserade i s{\"a}rskilda fackf{\"o}rbund och centralorganisationer, vilket utan tvekan fr{\"a}mjat deras fackliga styrka och unikt h{\"o}ga organisationsgrad.",
keywords = "arbetsmarknad, decentralisering, fackklubbar, sociologiska institutionen, department of sociology, arbetsliv, facklig organisationsgrad, arbetare, tj{\"a}nstem{\"a}n, a-kassor, sociologi, sociology, konfliktfonder, centralisering, fackf{\"o}rening, organisationsgrad, centralisering, decentralisering",
author = "Anders Kjellberg",
note = "<a href=http://www3.soc.lu.se/index.php?id=93>Anders Kjellbergs hemsida</a> </br> </br>",
year = "1988",
language = "svenska",
volume = "67",
pages = "8--9",
journal = "LO-tidningen",
issn = "0346-895X",
publisher = "Landsorganisationen i Sverige (LO)",

}