Sverige: Modernisering utan rättsuppgörelse

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{cc152a9c28204116944749dbd4c28918,
title = "Sverige: Modernisering utan r{\"a}ttsuppg{\"o}relse",
abstract = "Artikeln, som ing{\aa}r i en omfattande rapport fr{\aa}n ett projekt in Nordiska ministerr{\aa}dets program ”Norden och Europa”, behandlar situationen 1945–48. Efter fredsslutet betraktades v{\"a}rldskriget i Sverige snart som en olycklig parentes. 1930-talets reformarbete, inspirerat fr{\aa}n U.S.A., kunde forts{\"a}tta. R{\"a}ttsuppg{\"o}relsen str{\"a}ckte sig endast till vissa individer och institutioner, och tog inte upp regeringens, statsf{\"o}rvaltningens eller kyrkans agerande som helhet. Samtidigt som Svenska kyrkan fick sv{\aa}rare att vara folkkyrka i ett nytt, kyrkokritiskt klimat, fick den en position i ekumenikens nya v{\"a}rld. Moderniserings- och demokratiseringsstr{\"a}vandena b{\"o}rjade sl{\aa} igenom ocks{\aa} inom kyrkan.",
author = "Anders Jarlert",
note = "The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)",
year = "2001",
language = "svenska",
booktitle = "Nordiske folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter 1945",

}