Sveriges kyrkohistoria 6. Romantikens och liberalismens tid

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Bibtex

@book{38568a499ffb4218869c0819abf8fd16,
title = "Sveriges kyrkohistoria 6. Romantikens och liberalismens tid",
abstract = "Boken b{\"o}rjar med katastrofen 1809, d{\aa} den svenska kyrkan miste mer {\"a}n en fj{\"a}rdedel av sina medlemmar genom att Finland avtr{\"a}ddes. Den nya regeringsformen med nya formuleringar om samvetsfrihet fick stor betydelse under hela 1800-talet. Med romantiken f{\"o}ljde en ny k{\"a}nsla f{\"o}r det historiska, f{\"o}r Kristusgestalten och f{\"o}r trons liv. Kontrasterna mellan ljus och m{\"o}rker var gemensamma f{\"o}r romantiken och v{\"a}ckelsen. Nya kyrkliga b{\"o}cker inf{\"o}rdes, ofta under protest fr{\aa}n v{\"a}ckelsen. Under de f{\"o}rsta decennierna ankn{\"o}t v{\"a}ckelsen till de gamla gemenskapsformerna, i s{\"o}dra Sverige kring gudstj{\"a}nsten och pr{\"a}sten i kyrkan, i norra Sverige med lekmannaledda byab{\"o}ner. Nya verksamhetsformer v{\"a}xte fram ur ivern f{\"o}r traktat- och bibelspridning, mission och nykterhet. Frivilligarbetet b{\"o}rjade organiseras i s{\"a}llskap och f{\"o}reningar, och de gamla gemenskapsformerna br{\"o}ts upp. Liberalismen ville reformera kyrka och samh{\"a}lle med individens r{\"a}ttigheter i centrum. Reformstr{\"a}vandena kunde f{\"o}renas med konservativa eller radikala teologiska uppfattningar. Medan metodismen p{\aa} 1830-talet utgick fr{\aa}n den omv{\"a}nde individen utan att direkt bryta med kyrkol{\"a}ran, ifr{\aa}gasatte baptism och mormonism fr{\aa}n 1840-talet radikalt kyrkans l{\"a}ra och organisation. 1860 blev den romersk-katolska kyrkan och Metodist-episkopalkyrkan erk{\"a}nda samfund {\"a}ven f{\"o}r svenskar. N{\"a}r fyrst{\aa}ndsriksdagen 1865 avskaffades, avslutades en epok som varat sedan medeltiden. I {\aa}tta specialartiklar av andra f{\"o}rfattare belyses olika aspekter p{\aa} epoken.",
keywords = "church-state, liberalism, revivalism, romanticism, Church of Sweden",
author = "Anders Jarlert",
note = "The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)",
year = "2001",
language = "svenska",
isbn = "91-526-2461-7",
publisher = "Verbum",

}