Syntolkning: forskning och praktik

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Bibtex

@book{65238c11e0e74e0a8b8c2886d031d0e0,
title = "Syntolkning: forskning och praktik",
abstract = "Bokens f{\"o}rsta del best{\aa}r av tio l{\"a}ngre artiklar, skrivna av forskare och utbildare fr{\aa}n olika discipliner. De baseras p{\aa} forsknings- och utvecklingsprojekt som p{\aa}g{\aa}tt under de g{\aa}ngna fem {\aa}ren. I bokens andra del har vi samlat n{\aa}gra r{\"o}ster fr{\aa}n syntolkningsomr{\aa}det i stort, framf{\"o}r allt fr{\aa}n akt{\"o}rer utanf{\"o}r den akademiska sf{\"a}ren. V{\aa}r ambition {\"a}r att genom forskning {\"o}ka f{\"o}rst{\aa}elsen f{\"o}r syntolkning och p{\aa} s{\aa} s{\"a}tt g{\"o}ra framtiden f{\"o}r denna verksamhet mer gynnsam. Att forskning p{\aa} omr{\aa}det har en stor samh{\"a}llsrelevans framg{\aa}r tydligt av bidragen till denna bok.",
keywords = "Syntolkning, mentala bilder, kognitiva och kommunikativa aspekter, riktlinjer, syntolkutbildning, kognitionsvetenskap, tolk- och {\"o}vers{\"a}ttningsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, kognitiv semiotik",
editor = "Jana Holsanova and Cecilia Wadensj{\"o} and Mats Andr{\'e}n",
year = "2016",
month = "10",
language = "svenska",
isbn = "978-91-981060-9-1",
series = "Lund University Cognitive Studies",
publisher = "Lund University Cognitive Studies / Myndighet f{\"o}r tillg{\"a}ngliga medier",

}