The acidic domain, the human version and the protein interaction of the ETS transcription factor SPI-C

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Immunsystemet skyddar kroppen mot infektion. För att kunna skydda mot infektion krävs att immunsystemet är utrustat med kraftfulla biokemiska motmedel. Ett sådant motmedel är antikroppar. Antikroppar är proteiner som känner igen och specifikt binder till andra molekyler via en s k molekylbindande klyfta. När antikropparna har bundit in till en molekyl på t ex en bakteries yta markeras bakterien för destruktion av immunsystemets andra proteiner och celler. De celler som producerar antikroppar kallas för B-lymfocyter eller B-celler. B-celler nybildas i benmärgen och mjälten hos den vuxna människan. Av alla miljontals B-celler som produceras varje dag uttrycker varje enskild B-cell en typ av antikroppar. Det medför att varje enskild B-cell känner igen, eller binder till en specifik molekyl, vilket ger den s k specificitet. Om B-cellens antikropp kan binda till någon främmande molekyl på t ex ett virus delar den sig ett flertal gånger men bibehåller sin specificitet och expanderar därmed immunsvaret mot just den främmande molekylen. I sitt slutgiltiga skede utsöndrar varje B-cell, som då kallas plasmacell, upp till 6000 antikroppar/sekund och hjälper på så vis till att skydda kroppen mot infektion av mikroorganismer och virus samt neutraliserar toxiska molekyler som finns i t ex ormgift.

B-cellens utveckling är beroende av att gener, som innehåller information för att producera var sitt protein, avläses, transkriberas, med hjälp av andra unika proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. Transkriptionsfaktorer har förmågan att binda till promotorer, regioner av gener som kontrollerar om genen ska transkriberas eller inte. Transkription av en viss gen ger translation (omvandling) av en budbärarmolekyl till proteinet som genen innehåller information för. Proteinet kan sedan påverka cellen att bli en B-cell och slutgiltigt en plasmacell.

Vi har studerat hur en transkriptionsfaktor, SPI-C, aktiverar transkription. För att kunna identifiera de regioner av SPI-C som behövs för transkription tog vi bort de delar av proteinet som inte används för att binda till promotorer. I den undersökningen visade vi att SPI-C från mus behöver en region av negativt laddade aminosyror för att kunna aktivera transkription, samt avsaknad av transkription när vi ersatte de negativt laddade aminosyrorna med neutralt laddade. I den andra undersökningen identifierade vi den mänskliga varianten av SPI-C och undersökte i vilka celler och vävnader den finns i, samt identifierade och karakteriserade genen för mus och mänskligt SPI-C. Den tredje undersökningen gick ut på att identifiera andra proteiner som binder till SPI-C. Vi identifierade ett annat protein, en transkriptionsfaktor, STAT6 och kunde visa att SPI-C och STAT6 kan binda till varandra.

Allergi är beroende av en viss typ av antikropp som kallas för IgE. För att plasmaceller ska kunna producera IgE behöver de transkribera promotorn Ie. Vi kan visa att SPI-C och STAT6 samarbetar för ökad transkription av Ie promotorn vilket kan ha betydelse för reglering av IgE plasmaceller och allergi.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Immunologi inom det medicinska området

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 okt 6
Förlag
  • Robert Carlsson, BMC I13, 22184, Lund, Sweden,
Tryckta ISBN91-628-6195-6
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning