The Coloniality of Taste: A political ecology of middle class food practices in a Bolivian city

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Staden Cochabamba kallas för “Bolivias kulinariska huvudstad”. Många kulinariska traditioner och kulturer möts där. Den här avhandlingen handlar om hur den vardagliga matkulturen är en del av reproduktionen av historiska ojämlikheter mellan olika delar av befolkningen, särskild mellan ursprungsbefolkningen och befolkningen som betraktar sig som ”västerländsk”. Avhandlingen utgörs av en inledande del (”kappa”) och tre artiklar.

Jag analyserar maten som ett symboliskt och materiellt fenomen och knyter därmed samman matproduktion och –konsumtion. Det grundläggande perspektivet är kritisk realism, såsom utvecklat av Roy Bhaskar. Det är ett ramverk som bidrar till förståelsen av sambandet mellan det symboliska och det kroppsliga och ekologiska. Perspektivet innebär också att betrakta det vardagliga som resultatet av djupare mekanismer och strukturer.

Den empiriska analysen tar sin utgångspunkt i det faktum att konsumtionen av industriellt producerat kycklingkött har ökat markant i Bolivia de senaste åren. Jag betonar de ekologiska och hälsorelaterade effekterna av denna utveckling, en utveckling som inte påverkar alla delar av befolkningen på samma vis. Analysen visar också att den ökade konsumtionen av kyckling är en del av mer övergripande sociala, kulturella och gastronomiska förändringar i Bolivia.

Jag analyserar också den priviligierade medelklassens konsumtionsmönster och visar på hur matkonsumtionen är en del av en historisk önskan om att skapa socialt och kulturellt avstånd till de som kallas ”indigenas”, ursprungsbefolkningen. Reproduktionen av dessa ojämlikheter tar sig olika uttryck, såsom i segregationen mellan grupper när man äter ute eller i de priviligierades negativa syn på marknadsförsäljarna, speciellt de som betraktas som en del av ursprungsbefolkningen.

Jag argumenterar i avhandlingen att matkulturen visar att koloniala sociala mönster inte försvann i och med att den formella kolonialismen tog slut. En analys av matproduktion och –konsumtion i Bolivia idag visar att 1) vissa dominanta matpreferenser (såsom att äta kyckling) överförs till mindre priviligierade delar av befolkningen; 2) vissa delar av ursprungsfolkens kultur (till exempel produkter såsom quinoa) appropieras av mäktiga aktörer; och 3) att endast vissa delar av befolkningen tillåts ta del av de mer priviligierade gruppernas konsumtionsvanor. Den här logiken kallar jag för ”smakens kolonialitet”.

Avslutningsvis föreslår jag ett nytt sätt att tänka kring matkulturen i Cochabamba - att aktivt använda matkulturen som ett sätt att prata om och om möjligt gå bortom historiskt villkorade ojämlikheter.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialantropologi
  • Miljö- och naturvårdsvetenskap
  • Social och ekonomisk geografi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Anders Burman, handledare
  • Alf Hornborg, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 nov 16
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-7753-877-6
Elektroniska ISBN978-91-7753-878-3
StatusPublished - 2018 okt 22
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2018-11-16 Time: 13:00 Place: Ostrom, Josephson building, Biskopsgatan 5, Lund External reviewer(s) Name: Canessa, Andrew Title: Professor Affiliation: University of Essex

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data