The constitutive power of maps in the Arctic

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Kartor används, cirkuleras och erkänns och har därmed konsekvenser för hur människor uppfattar världen. Kartor förmedlar politiskt meningsskapande och sätter ramar för vilka politiska alternativ som får komma till tals eller som tystas ned. Till skillnad från dominerande tillvägagångssätt för att studera makten hos kartor, som betraktar kartors politiska inflytande utifrån kartproducentens avsikter, utgår denna avhandling från kartors konstituerande makt och de visuella representationer som kommer till uttryck i kartor. Genom att undersöka kartans makt i internationell politik, integrerar avhandlingen också studier i visuell politik och kritisk kartografi. Detta görs genom att tre teoretiska antaganden om konstitutiva effekter av kartors makt utvecklas: kartografiskt sanningspåstående, kartografisk naturalisering och kartografisk materialisering. För att illustrera och undersöka dessa effekter presenteras ett analytiskt ramverk för att tolka och dekonstruera kartor. Detta ramverk tillämpas på tre samtida kartor: en världskarta baserad på Web Mercator-projektionen, en karta över förändringarna i arktisk havsis, och en uppsättning av två kartor som visar olje- och gaspotentialen i Arktis. Analysen fokuserar de sätt på vilka kartor begränsar vissa och möjliggör andra begreppsliggöranden av ‘Arktis’ och politik inom regionen. Avhandlingens slutsats är att kartor gör politik genom att utforma allmänt hållna antaganden om Arktis’ ‘verklighet’ avseende dess ‘utmaningar’ och ‘möjligheter’. På så sätt tjänar kartan särskilda såväl som att ge upphov till idéer och visioner om Arktis’ framtid.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Statsvetenskap

Nyckelord

  • kartor, makt, politik, representationer, visuell politik, kritisk kartografi, Arktis, Google Maps, NSIDC, USGS
Bidragets titel på inmatningsspråkKartors konstituerande makt i Arktis
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 okt 25
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-7753-988-9
Elektroniska ISBN978-91-7753-989-6
StatusPublished - 2019 okt 4
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Disputation detailjer: Datum: 2019-10-25 Tid: 10:15 Plats: Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund Fakultetsopponent: Namn: Hoogensen Gjørv, Gunhild Titel: Professor Anslutning: University of Tromsø / The Arctic University of Norway ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data