The Emergent Politics of Geoengineering

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fler filtreringsmöjligheter
  1. How Geoengineering Arrived on the Global Agenda

    Ina Möller, Fariborz Zelli & Johannes Lindvall

    2014/09/012018/09/01

    Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt