The European Social Dialogue in Perspective: Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Denna avhandling har tre utgångspunkter. Den första är den europeiska sociala dialogen (ESD), vilken har kritiserats för att sakna kapacitet för att förbättra arbetsvillkor i EU. Den andra är det globala systemet för kollektivavtal och förhandlingar som har utvecklats genom ITFs kampanj mot bekvämlighetsflagg (ITF FOC), vilket anses ha kapacitet att förbättra villkor för sjömän på global nivå. Den tredje utgångspunkten är teorin om autopoietiska system, viken är användbar för att analysera industrial relations system och dess funktion. Syftet med avhandlingen är att bidra med en fördjupad förståelse för ESDs funktion i relation till utvecklingen av EU-rätt och EU-policy med målet att försöka finna en modell för att kunna tillhandahålla en holistisk analys av regleringssystem för arbetsmarknaden. Forskningsfrågorna är: "Hur kan de signifikanta skillnaderna och likheterna mellan ESD och ITF FOC förstås?" samt "Varför anses ESD generellt sakna kapacitet at kunna producera resultat som förbättrar arbetsvillkor, medan ITF FOC generellt anses inneha sådan kapacitet?" Det teoretiska ramverket för analysen är Luhmanns teori om autopoietiska system. Eftersom avhandlingen har en normativ ansats har jag applicerat en metodologisk model so består av en analys i två olika lager både för empirisk och teoretisk analys. Jag har först genomfört en analys utifrån positivistiska värden och därefter en analys fokuserad på hermeneutiska värden. Det empiriska materialet består av dokument och texter som antingen utgör en del av eller reflekterar den kommunikation som produceras av de studerade systemen. Den viktigaste slutsatsen är att ITF FOC utgör ett traditionellt kollektivavtalssystem med den binära koden "förhandlingsbart/ej förhandlingsbart mellan kollektiva parter, medan ESD som industrial relations system istället baseras på den vagare binära codan diskuterbart/ej diskuterbart. ESD har också problem med underutvecklade kommunikativa strukturer som påverkar systemets kapacitet negativt, både vad gäller att producera resultat och i fråga om att effektivt kunna säkerställa implementering och efterlevnad av sådana resultat. Totalt sett är ESD mer känsligt som system för de hermeneutiska värden som styr programmeringen av även andra system med vilka ESD är strukturellt kopplat och detta gör det svårt för ESD att gå emot eller utmana sådan hermeneutiska värden.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Europeiska sociala dialogen, ITFs kampanj mot bekvämplighetsflagg, EU fackliga rättigheter, autopoietiska system, kollektiva förhandlingar, kollektivavtalssystem, arbetsmarknadsreglering i EU, EUs sociala målsättningar, internationella industrial relations
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2017 sep 15
UtgivningsortLund
Tryckta ISBN978-91-7753-275-0
Elektroniska ISBN978-91-7753-276-7
StatusPublished - 2017
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2017-09-15 Time: 13:00 Place: Stora Algatan, Lund External reviewer(s) Name: Lemann Kristiansen, Bettina Title: Professor Affiliation: Aarhus Universitet, Denmark ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Ann-Christine Hartzén, 2019, I : Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 2-3, s. 9-19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ann-Christine Hartzén, 2019, Lavalgenerationen - 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt. Selberg, N. & Sjödin, E. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 189-204

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)