The Role of Impaired Interatrial Conduction in Paroxysmal Atrial Fibrillation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Projektet har for avsikt att vardera den elektriska overledningen mellan hjartats formak och hur forsamring av denna overledning bidrar till uppkomsten av attackvis pakommande formaks- flimmer. Studierna har anvant sig av ekg- registreringar fran kroppsytan, registreringar fran hjartats insida, anatomiska dissektionsstudier och djurexperiment.

Slutsatser

1. Ofiltrerat medelvardesbildat hogupplosnings- ekg avslojade specifika forandringar hos patienter med attackvis pakommande formaksflimmer utan underliggande hjartsjukdom. Forand-ringarna var forenliga med en hamning i impulsoverledningen mellan nedre/bakre delarna av formaken. Tolkningen av dessa fynd fick experimentellt stod i en studie dar mot-svarande for-andring kunde noteras i ekg-registreringar fran grisar nar impulsledning i detta omrade skadats.

2. Registreringarna fran hjartats insida talar ocksa for att den primara elektriska overlednings- defekten ligger inom ett omrade som omfattar nedre/ bakre delen av formaksskiljevaggen och den del av stora hjartvenen som ligger inom detta omrade. Fynden talar vidare for att upp-splittring av den elektriska signalen inom detta omrade kan leda till en formaksflimmer-attack.

3. Vid den patologisk-anatomiska undersokningen fann vi en stor variabilitet i muskelforbindel- serna mellan de bagge formaken. Vi kunde emellertid inte notera nagon saker relation mellan denna variabilitet och tidigare forekomst av formaksflimmer.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kardiologi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 okt 15
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN5-94601-002-6
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning