The SAGA so far: Reading the history of the Galaxy with asteroseismology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. SAGA: The Strömgren survey for Asteroseismology and Galactic Archeology

    Luca Casagrande, Sofia Feltzing, Christian Sahlholdt & Pieter Gruyters

    Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

    Projekt: Forskning