The social weight of silver in the Íslendingasögur and the Viking Age hoards

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Silvrets sociala vikt i vikingatidens Skandinavien

    Fredrik Ekengren & Maria Domeij

    2014/01/012020/01/31

    Projekt: Forskning