The social weight of silver in the Íslendingasögur and the Viking Age hoards

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2015
  2. Small Things – Wide Horizons: Studies in Honour of Birgitta Hårdh

    Lars Larsson (red.), Fredrik Ekengren (red.), Bertil Helgesson (red.) & Bengt Söderberg (red.), 2015, Archaeopress. 308 s. (Archaeopress Archaeology)

    Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)