Thermal modelling and evaluation of borehole heat transfer.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)